Papež slavil eucharistii s jezuitskými formátory

7.8.2014 

Na dnešní ranní mši v kapli Domu sv. Marty papež František opět hostil své řádové spolubratry, tentokrát šlo o mezinárodní skupinu instruktorů tzv. třetí probace, což je poslední etapa jezuitské formace. Instruktoři z celého Tovaryšstva jsou v těchto dnech v Římě, kde společně uvažují a diskutují o současné řádové formaci. „Třetí probace“ bývá také označována jako „druhý noviciát“ a jezuita ji koná po ukončení svých studií a po určitém čase stráveném v pastoraci. Je to také podmínka ke složení posledních slibů v Tovaryšstvu Ježíšovu, tedy k formálnímu přivtělení do řádu. Podobné formační etapy mají také mnohé ženské řehole.

Nikoli náhodou pozval Petrův nástupce skupinu jezuitských formátorů ke společnému slavení eucharistie právě dnes, protože na 7. srpen připadá výročí znovu obnovení řádu a letos je to právě 200 let, kdy po čtyřiceti letech papež Pius VII. roku 1814 bulou Sollicitudo omnium ecclesiarum opět rozšířil jeho právní subjektivitu na celou církev. Stojí totiž za zmínku, že i po zrušení řádu papežem Klementem XIV. na nátlak panovnických dvorů katolických zemí roku 1773 mohlo Tovaryšstvo Ježíšovo nadále působit v protestantském Prusku a pravoslavném Rusku díky postoji jejich vlád a kanonické kličce, kterou papež vložil do dekretu, jímž jezuitský řád prohlásil za zrušený.

K této historické etapě odkázal ve své dnešní homilii také papež František, když komentoval dnešní evangelium, ve kterém Šimon Petr nejprve vyznal víru a po Ježíšově pochvale začal Pánu rozmlouvat Boží plán vykoupení lidstva založený na smrti a zmrtvýchvstání Krista. František poukázal na dva elementy. Kromě zmíněného vyznání víry to bylo pověření Petra zvláštním posláním a následující pokušení. Svatý otec v této souvislosti poukázal na to, že správně prožitá zkušenost pokušení může poslání upevnit. Tak tomu bylo i s Petrem, který se vzpouzel přijmout kříž, ale bylo tomu tak i s jezuitským řádem, který zakusil kříž během svého zrušení, aby potom, tedy přesně před 200 lety, prožil zmrtvýchvstání a s novou horlivostí se v církvi chopil svého poslání, které trvá dodnes.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.