František píše Ban Ki-moonovi: Předkládám slzy, bolest a křik křesťanů a jiných menšin v Iráku

13.8.2014 

Dnes byl zveřejněn dopis, kterým se papež František před několika dny obrátil na generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona v souvislosti s dramatickými událostmi v Iráku. „S těžkým srdcem a úzkostí - začíná František svůj list – jsem sledoval dramatické události posledních dnů na severu Iráku, kde křesťané a další náboženské menšiny byly nuceny odejít ze svých domovů a přihlížet devastaci budov svého náboženského kultu a náboženských památek. Pohnut jejich situací, požádal jsem kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kongregace pro evangelizaci, který sloužil jako vyslanec svatého papeže Jana Pavla II. a papeže Benedikta XVI. v Iráku, aby se vydal projevit moji duchovní blízkost iráckému lidu a vyjádřil znepokojení mé i celé církve nad netolerovatelným utrpením těch, kteří nechtějí nic než žít v pokoji, harmonii a svobodě v zemi svých předků.

V tomtéž duchu – pokračuje František – se obracím na Vás, pane generální tajemníku a předkládám vám slzy, bolesti a zoufalý křik křesťanů a ostatních náboženských menšin milované irácké země. Znovu tedy důrazně apeluji na mezinárodní společenství, aby zasáhlo a zastavilo probíhající tragédii, a vybízím všechny kompetentní orgány Spojených národů, zvláště ty, které zodpovídají za bezpečnost, mír, humanitární právo a pomoc uprchlíkům, aby pokračovali ve svém úsilí v souhlase s preambulí a články Charty OSN.

Násilné činy, které se šíří na severu Iráku - píše dále papež - nemohou neprobudit svědomí všech mužů a žen dobré vůle ke konkrétním skutkům solidarity na ochranu těch, kteří byli postiženi anebo jim bylo vyhrožováno násilím a zajistit tak nezbytnou a naléhavou pomoc množství uprchlíků, jakož i jejich bezpečný návrat do jejich měst a domovů. Tragické zkušenosti 20. století a nejelementárnější chápání lidské důstojnosti nutí mezinárodní společenství, aby za pomoci norem a mechanismů mezinárodního práva učinilo vše, co lze, pro zastavení a zamezení dalšího systematického násilí proti etnickým a náboženským menšinám.

V důvěře, že výzva, kterou se připojuji k apelu východních patriarchů a náboženských představitelů, a ve vší vážností k Vaší excelenci doufám v kladnou odpověď - končí papež svůj list generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-Moonovi datovaný 9. srpna t.r.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.