Arcibiskup Tomasi: Ve hře nejsou práva křesťanů, nýbrž základní lidská práva

4.9.2014 

Apoštolský stolec prostřednictvím svého stálého pozorovatele u Rady OSN pro lidská práva vyzval mezinárodní společenství k zastavení násilníků porušujících neslýchaným způsobem lidská práva. „Ohniska násilí, která existují v různých regionech světa, – řekl arcibiskup Silvano Tomasi – zavazují místní i mezinárodní komunity, aby zakročily a zasadily se za mír a bezpečnost. Vatikánský diplomat to řekl 2. září na zasedání zmíněné rady se zvláštním zřetelem na situaci v Iráku, kde místní vláda není schopna chránit základní lidská práva svých občanů na území, kterého se zmocnila samozvaná a destruktivní entita takzvaného islámského státu či kalifátu (ISIS), jehož stoupenci stínají hlavy jinověrcům, znásilňují ženy a prodávají je do otroctví, nutí děti bojovat a masakrují zajatce v rozporu se všemi právy. Proto je naléhavě zapotřebí podniknout konkrétní a rázná opatření, která by zastavila neoprávněného agresora, znovu nastolila mír a zajistila bezpečnost“. Stálý zástupce papeže v ženevských institucích OSN také zdůraznil, že „všichni regionální i mezinárodní aktéři by měli výslovně odsoudit brutální, barbarské a necivilizované konání kriminálních skupin, které bojují na východě Sýrie a v severním Iráku“.

V souvislosti s případnými kroky na ochranu lidských práv arcibiskup Tomasi poukázal na to, že „odpovědnost za tuto ochranu musí být přijata v dobré víře v rámci mezinárodního a humanitárního práva. Občanská společnost všeobecně a zejména náboženské a etnické komunity by se neměly stát nástrojem regionálních i mezinárodních geopolitických her. A neměly by být považovány za »bezvýznamné objekty« kvůli své náboženské identitě anebo proto, že je někteří aktéři pokládají za »početně zanedbatelné«. Ochrana, která není účinná, není ochranou,“ řekl vatikánský diplomat. „Zastavení dodávek zbraní a nelegálního ropného trhu a stejně tak i přerušení jakékoli nepřímé podpory tzv. islámského státu, přispěje k ukončení tohoto násilí,“ uvedl arcibiskup Tomasi, který rovněž zdůraznil, že „pachatele zmíněných zločinů proti lidskosti je třeba stíhat a nesmí jim být zaručena beztrestnost“.

Stálý pozorovatel Svatého stolce v ženevských orgánech OSN poskytl dnes v souvislosti s tímto svým vystoupením rozhovor listu Corriere della Sera, kde mimo jiné komentoval prohlášení papeže Františka, který na tiskové konferenci během návratu z apoštolské cesty v Jižní Koreji řekl, že „je třeba zastavit násilníka, ale nikoli válčit“. Arcibiskup Tomasi v této souvislosti italskému deníku řekl, že „použije-li se síla k zastavení nebo zamezení genocidy či pustošení není to vyhlášení války, nýbrž pouhá obrana základního práva na život, které má každý člověk. Takzvaný islámský stát se staví proti lidské rodině, nikoli proti té či oné skupině. Nejedná se tu o náboženská práva, nýbrž o základní lidská práva. Všichni jsme děti Boží a církev připomíná, že lidská rodina má určitou odpovědnost. Operativní prostředky zvolí mezinárodní společenství prostřednictvím struktur, které si vytvořilo, tedy OSN a Rady bezpečnosti.“

Vatikánský diplomat odpověděl také na otázku, zda v Iráku probíhá náboženská válka: „Musíme vidět podstatu věcí a nikoli vnější nátěr. Žoldnéři a další ozbrojenci takzvaného kalifátu užívají náboženskou terminologii, aby se chopili moci. Sekularizovaný západ na druhé straně stěží hledá operativní řešení také kvůli určité alergii či falešné ostýchavosti vůči náboženským otázkám. Takový přístup je však nesprávný. Tady jde o občany i o nekřesťany. Takzvaný islámský kalifát se stává hrozbou, která překračuje region. Pomysleme na tisíce mladých lidí ze západních a jiných zemí, kteří se dali naverbovat. Jak si budou počínat, až se vrátí zpět?“ - táže se stálý pozorovatel Svatého stolce v ženevské radě OSN pro lidská práva.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.