Poselství kongregaci Svatého Kříže

21.7.2004 

Ve světě posedlém materialismem dosvědčujte, co znamená zcela následovat Krista. To jsou slova z poselství Jana Pavla II. členům kongregace Svatého Kříže. Kongregaci založil roku 1837 Antonio Maria Moreau, s cílem obnovit francouzskou společnost. Řeholní společenství se rychle rozšířilo po celém světě. Působí především v oblasti výchovy a vzdělání.

Nedávno byly zřízeny dvě nové provincie Kongregace Svatého Kříže na Haiti a na severovýchodě Indie. Svatý otec v listu u příležitosti generální kongregace s radostí konstatuje, že růst povolání je znamením důležitosti jejich apoštolátu pro život církve.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.