Kardinál Müller se setkal s mons. Bernardem Fellayem

23.9.2014 

Dnes se v budově Kongregace pro nauku víry sešli její prefekt, kardinál Gerhard L. Müller a představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. mons. Bernard Fellay. Přítomni byli také sekretář zmíněné Kongregace, mons. Luis Ladaria SI, její vícesekretář mons. Augustine Di Noia OP a sekretář Papežské komise Ecclesia Dei a dále asistenti jmenovaného bratrstva P. Nikolas Pfluger a P. Alain-Marc Nély. Dvouhodinové setkání proběhlo v srdečné atmosféře, byly na něm probrány některé problémy věroučné a kanonické povahy a bylo přijato, že se bude postupně a v rozumných časech pokračovat cestou překonávání těžkostí směrem k žádoucímu dosažení plného smíření.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.