„Evropo, otevři brány srdce“ - řekl papež na setkání s přeživšími migranty z Lampedusy

2.10.2014 

Petrův nástupce ve středu odpoledne pozdravil skupinu eritrejských migrantů, kteří právě před rokem – 3. října 2013 – přežili ztroskotání nedaleko italského ostrova Lampedusa, zatímco 368 jejich krajanů utonulo. Přeživší Eritrejci našli útočiště u svých rodinných příslušníků převážně v severských zemích, odkud se sjeli do Říma. Papeže Františka požádali o podporu při identifikaci mrtvých těl lampeduské tragédie a jejich důstojné pohřbení. Oběti jsou totiž pohřbeny pod identifikačním číslem na neznámých místech. Emigranti, kteří založili „Výbor 3. října“ papeže rovněž vyzvali, aby se zasadil o uznání tohoto dne jako památky na oběti migrace. Svatý otec neskrýval své pohnutí a obrátil se k mladým lidem těmito slovy:

„Je pro mne namáhavé k vám mluvit, protože nevím, co říci. Cítím totiž věci, které nelze vyslovit, protože neexistují slova, která by popsala veškeré vaše utrpení. To je možné pouze v tichosti kontemplovat, plakat a snažit se vám být nablízku.“

Papež přislíbil, že se bude osobně angažovat v řešení nadnesených otázek emigrantů a požádal o to také jejich doprovod, papežského almužníka, arcibiskupa Konráda Krajewského, a O. Giovanniho La Mannu, ředitele římského jezuitského centra pro uprchlíky.

„Život osob, které jsou nuceny k migraci, je tvrdý. A nakonec před těmi, kdo se dokázali dostat do zdánlivě jistého přístavu, vyvstane tvrdá realita a dveře se před nimi zavírají. Člověk častokrát neví, kam jít. Ale tady v Itálii je mnoho mužů a žen, kteří pro vás mají otevřené srdce. Brána srdce je ta nejdůležitější, která se v takovýchto chvílích má otevírat. Žádám všechny evropské muže a ženy, aby otevřeli brány srdce.“

Máte za sebou svou vlast, své předky, vzpomínky a také své mrtvé. Emigrant na toto nemůže zapomínat, je to součást jeho života, pokračoval papež. Reagoval tak na zoufalou snahu přeživších, kteří ani po roce nevědí, kde oplakávat ztroskotané.

„Jsem vám nablízku, modlím se za vás, modlím se, aby se zavřené dveře otevřely. Všechno, co mám k dispozici, je také k vaší dispozici. Přál bych si, abyste cítili toto přijetí – nejen z mé strany, ale od všech lidí, kteří vás mají rádi. Nepochybujte o tom, že vám stojíme nablízku.“

Loučil se papež František s delegací eritrejských migrantů, která z Říma míří na ostrov Lampedusu na páteční pietní vzpomínku. Modlitební vigilii, během které zazní jména všech obětí, povede kard. Veglió, předseda Papežské rady pro migranty. Modlitbu organizuje římská komunita Sant´Egidio spolu s místní církví (arcidiecéze Agrigento) a dalšími katolickými asociacemi.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.