Petrův nástupce: Nenecháme-li se vést Duchem svatým, můžeme zhatit Boží sen

5.10.2014 

Petrův nástupce slavil dopoledne ve vatikánské bazilice eucharistii na zahájení biskupské synody o rodině spolu s 253 jejími účastníky a dalšími několika tisíci věřícími. 191 biskupů, z nichž 25 slouží v římské kurii a 114 je předsedů biskupských konferencí z celého světa (Afrika – 36, Amerika – 24, Asie – 18, Evropa – 32 a Oceánie 4). Českou biskupskou konferenci zastupuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kromě římského ritu je zastoupeno také třináct katolických církví východního obřadu (např. hlava ukrajinských řecko-katolíků, arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, a iráckých katolíků chaldejského obřadu, mons. Louis Sako).

Kromě biskupů, kterým je vyhrazeno hlasovací právo, zúčastní se zasedání dalších 62 osob, z nichž 8 tvoří delegáti sesterských církví a církevních společenství, např. metropolita Hilarion z moskevského patriarchátu. Další skupinu tvoří 38 tzv. auditorů, kteří mají právo na synodě promluvit, ale ne hlasovat. Mezi nimi je 13 manželských párů. Za zmínku stojí, že jeden z těchto párů tvoří katolička a muslim. Další skupinu účastníků tvoří 16 znalců různých teologických a kanonických disciplin. Také mezi nimi jsou dva manželské páry. Mimořádné zasedání biskupské synody potrvá do 19. října.

Při zahajovací bohoslužbě koncelebrovalo spolu s papežem 230 kněží, biskupů, patriarchů a kardinálů. Petrův nástupce ve své nedlouhé homilii mluvil o obrazu vinice, která symbolizuje sen či plán, který má Bůh se svým lidem, a mimo jiné řekl:

Na biskupské synodě jsme povoláni pracovat na Pánově vinici. Zasedání biskupské synody neslouží k diskusi o krásných a originálních idejích nebo k tomu, aby se ukázalo, kdo je nejvíce inteligentní. Slouží lepší kultivaci a péči o Pánovu vinici, spolupráci na Jeho snu, na Jeho dobrotivém plánu s Jeho lidem. V tomto případě nás Pán žádá, abychom se starali o rodinu, která je od počátku integrální součástí Jeho dobrotivého plánu s lidstvem.
My všichni jsme hříšníci a také my můžeme mít pokušení „zmocnit“ se vinice kvůli chtivosti, která v nás - lidských bytostech - nikdy nechybí. Boží sen se vždycky střetává s pokrytectvím některých Jeho služebníků. Pokud se nenecháme vést Duchem svatým, můžeme Boží sen zhatit. Duch nás obdařuje prozíravostí, která překračuje vědění, abychom s opravdovou svobodou a pokornou tvořivostí velkodušně pracovali.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.