Papež František zahájil mimořádné zasedání biskupské synody o rodině

6.10.2014 

Mimořádné zasedání biskupské synody o rodině konané v nové synodní aule Pavla VI. zahájil papež František krátkou promluvou, v níž mimo jiné jejím účastníkům řekl:

Jste nositeli hlasu místních církví shromážděných na úrovni územních církví prostřednictvím biskupských konferencí. Všeobecná církev a místní církve jsou božského ustanovení; územní či provinční církve jsou lidského ustanovení. Tento hlas přinášíte do synodality. Máte velkou zodpovědnost v podání reality a problematiky církví, abyste jim pomohli jít cestou evangelia rodiny.
Základní všeobecnou podmínkou je mluvit jasně. Nikdo ať neříká: „To nelze říci, budou si o mně myslet to či ono…“ Všechno je třeba říci s odhodláním (
parrésia). Po poslední konzistoři (letos v únoru), na které se mluvilo o rodině, mi jeden kardinál napsal: škoda, že někteří kardinálové nemají odvahu říci některé věci kvůli papeži, protože si patrně myslí, že papež je jiného názoru. Takto to nejde, toto není synodalita, protože je třeba říci všechno, o čem v Pánu cítíme potřebu mluvit: bez lidských ohledů, nebojácně. A zároveň je třeba pokorně naslouchat a s otevřeným srdcem přijímat, co říkají bratři. Těmito dvěma postoji se uskutečňuje synodalita.
Prosím vás proto, abyste tyto postoje bratrství v Pánu zachovávali, totiž mluvit odhodlaně a naslouchat pokorně.
A čiňte tak s maximálním klidem a pokojem, protože synoda se koná vždycky
cum Petro et sub Petro a přítomnost papeže je pro všechny zárukou a záštitou víry.
Drazí bratři, všichni spolupracujme na tom, aby se tato dynamika synodality jasně projevila.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy úvodní promluvy je ZDE

Řekl papež František na úvod dlouho očekávaného mimořádného zasedání biskupské synody na téma Pastorační výzvy rodiny v kontextu evangelizace. Toto mimořádné zasedání, jak známo, je první dvoutýdenní etapou synody, na níž bude diskutována celá problematika a po níž se bude příští rok konat další, totiž řádné zasedání biskupské synody, na kterém budou přijaty konkrétní pastorační závěry. Po Svatém otci dnes vystoupil generální referent synody, kardinál Peter Erdö, jehož promluva bude po celý týden sloužit jako podklad k jednání synodálních otců.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.