Mezinárodní sympozium o První světové válce: Zbytečný masakr

10.10.2014 

Mezinárodní sympozium nazvané „Zbytečný masakr“ o první světové válce bylo dnes dopoledne prezentováno v tiskovém středisku Svatého stolce. Sympozium pořádá Papežský výbor pro historické vědy, aby se ve dnech 15. – 17. října pokusilo čtyřiadvacet odborníků nově interpretovat roli katolíků a Svatého stolce v konfliktu, ve kterém proti sobě stanuli věřící – většinou katolíci, ale také protestanti a pravoslavní. Předseda papežského výboru o. Bernard Ardura, O. Praem. na zmíněné tiskové konferenci uvedl:

»Zbytečný masakr« dvě slova, která vyjadřují dramatičnost první světové války a která jsou předmětem tohoto mezinárodního sympozia, napsal papež Benedikt XV. ve své nótě adresované válčícím stranám 1. srpna 1917, v níž vyzval k příměří a k nastoupení cesty míru. Tato dvě slova jsou téměř nesnesitelná tváří v tvář oběti tolika milionů vojáků i civilistů, jejichž životy byly přervány v krvavých střetnutích, aniž by bylo dosaženo nějakých strategických úspěchů.

„První světová válka, pokračoval dále o.Ardura, vypukla ve zcela křesťanské Evropě a pokušení směšovat, ba zaměnit válku a náboženství nebylo iluzorní. Pokud by nám návrat k těmto událostem prvního světového konfliktu pomohl pochopit manipulaci, které bylo vystaveno náboženství, a sakralizaci války a násilí, pochopili bychom rčení, že historia magistra vitae.“

Z hlediska církve nás zajímá analýza iniciativ sv. Pia X. těsně před válkou a Benedikta XV. během války, jakož i katolíků a jiných věřících k těmto pokusům o předejití a potom ukončení konfliktu… Třebaže tématem sympozia je hlavně role katolíků a Svatého stolce, vystoupí na něm také různí historikové ze zemí, kde převládali protestanti a pravoslavní, kteří se nezřídka vyznačují zvláštním vztahem vůči svému státu. Naším úmyslem je snaha lépe pochopit postoj Svatého stolce v konfliktech, zvláště účastní-li se jich křesťané, ba přímo katolíci. Chceme objasnit, že Svatý stolec se nedožaduje ani tak neutrality, nýbrž skutečné nestrannosti, kterou aktivně projevuje svůj zájem o mír a snahu přispět k vytváření podmínek důstojného a mírumilovného soužití.

Řekl předseda Papežského výboru pro historické vědy, o. Ardura z řádu premonstrátů na dnešní tiskové konferenci, kde prezentoval mezinárodní sympozium o první světové válce.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.