Na synodě o rodině prezentovány zprávy z menších skupin

16.10.2014 

Biskupská synoda o rodině dnes pokračovala za přítomnosti Svatého otce prezentací zpráv z diskusí, které probíhaly v menších jazykových skupinách nad tzv. relatio post disceptationem, tedy zprávou ze všeobecné diskuse. Menších skupin (circoli minori) bylo celkem deset: 3 anglické, 3 italské, 2 španělské a 2 francouzské. Na konferenci v tiskovém středisku Svatého stolce bylo dnes na základě rozhodnutí synodálních otců zpřístupněno novinářům plné znění těchto deseti zpráv, které zachycují návrhy na případné změny a doplnění zprávy ze všeobecné diskuse. Také tyto zprávy jsou samozřejmě pouze pracovní texty, jak připomněl vatikánský tiskový mluvčí:

Musím zdůraznit – také z pověření generálního sekretáře synody, že také těchto deset dokumentů z menších skupin, stejně jako relatio post disceptationem, jsou texty, které je třeba chápat jako pracovní, tedy jako postupné fáze cesty, která pokračuje a povede dál. Netřeba je tedy interpretovat jako definitivní výsledky synody, ale pouze příspěvky k reflexi, jež jsou součástí probíhající synody.

K tomu pak o. Lombardi ještě dodal jedno upřesnění týkající se prefekta Kongregace pro nauku víry:

Kardinál Müller mne požádal, abych dementoval slova, která jsou mu připisována, že totiž »relatio post disceptationem je ostudná, hanebná a naprosto pomýlená zpráva«. Toto vyjádření je nepravdivé, nepatří do jeho slovníku a – jak mi sdělil – nikdy jej nepronesl. Prosil mne, abych vám to sdělil, protože se v médiích poměrně široce vyskytovala.

O. Lombardi dále oznámil, že na programu synody je nyní příprava další a závěrečné zprávy synodu, tzv. relatio synodi, která bude zveřejněna na sobotní tiskové konferenci.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.