Účastníky sympozia pozdravili papež i emeritní papež

23.10.2014 

Na Papežské universitě Bolivariana bylo dnes zahájeno dvoudenní mezinárodní sympozium na téma „Úctou k životu, cestou k míru“ pořádané Nadací Josepha Ratzingera. Svá písemná poselství zaslali jeho účastníkům papež František a také Benedikt XVI. Je to již čtvrté sympozium, které tato nadace pořádá a účastní se jej 22 zemí z Latinské Ameriky, Evropy a Asie. Poselství Petrova nástupce, podepsané státním sekretářem kardinálem Parolinem, připomíná účastníkům, že „v globalizovaném světě, který sice přibližuje, ale nedělá z nás bratry, ba často spíše favorizuje soupeření a konflikty, Svatý otec vybízí k prosazování kultury setkávání a úsilí o obecné dobro začínající úctou k lidské důstojnosti, která je základnou lidského soužití i solidárního rozvoje všech národů“. Proto je žádoucí – stojí dále v poselství - „reflektovat ve světle církevního magisteria nad nedělitelným svazkem míru a úcty k lidskému životu“.
Benedikt XVI. ve svém poselství píše o „maximální aktuálnosti“ tématu medelínského sympozia. „Úsilí o mír, který je tak zásadní ve světě proniknutém násilím – píše emeritní papež - totiž začíná bezpodmínečnou úctou k lidskému životu, stvořenému k Božímu obrazu a obdařeného absolutní důstojností. Víra v Boha Stvořitele je bytostný základ lidské důstojnosti a podstatné jádro každého právního řádu. Téma míru a téma úcty k životu se snoubí ve víře v Boha Stvořitele jakožto pravé záruce naší důstojnosti“ – připomíná Benedikt XVI. účastníkům sympozia v kolumbijském Medelinu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.