Poselství emeritního papeže do personálního ordináriátu pro bývalé anglikány

29.10.2014 

Před necelými pěti lety – 4. listopadu 2009 – podepsal Benedikt XVI. apoštolskou konstituci Anglicanorum coetibus, která umožnila ustavení tzv. personálních ordinariátů pro bývalé anglikány, kteří vstoupili do plného společenství s katolickou církví. Emeritní papež u této příležitosti zaslal poselství do londýnského personálního ordinariátu Panny Marie Walsinghamské, který vznikl jako vůbec první. Sídlem londýnského ordinariátu je původní kaple bavorské komunity, což Benedikt XVI. oceňuje jako „šťastnou volbu“. Emeritní papež, který do Velké Británie zavítal v září 2010, děkuje všem věřícím londýnského ordinariátu za jejich úsilí v instituci, která, jak píše, má v církvi tak důležitou roli.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.