Papež: Je útěšné vědět, že jsou bratři a sestry, kteří dosáhli nebe

1.11.2014 

Více než třicet tisíc lidí se dnes za krásného slunečného počasí shromáždilo na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli promluvu Petrova nástupce věnovanou dnešní slavnosti Všech svatých. Papež František mimo jiné řekl:

Toto nádherné společenství, tato nádherná společná jednota mezi nebem a zemí se nejvýrazněji a nejsilněji naplňuje v liturgii, a především ve slavení eucharistie, která vyjadřuje a uskutečňuje nejhlubší jednotu mezi členy církve. V eucharistii se totiž setkáváme se živým Ježíšem a jeho silou a skrze Něj vstupujeme do společenství s našimi bratry ve víře – s těmi, kteří žijí s námi zde na zemi, i těmi, kteří nás předešli do jiného života, života bez konce. Tato skutečnost nás naplňuje radostí. Je krásné mít mnoho bratří ve víře, kteří kráčejí po našem boku, podporují nás svou pomocí a společně s námi se ubírají toutéž cestou k nebi. A je útěšné vědět, že jsou jiní bratři, kteří již nebe dosáhli, očekávají nás a modlí se za nás, abychom společně mohli na věčnosti nazírat Otcovu slavnou a milosrdnou tvář.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před Angelus je ZDE

Po společné modlitbě Anděl Páně papež připomenul, že dnešní liturgie mluví o slávě nebeského Jeruzaléma, a obrátil se v myšlenkách k dění ve Svaté zemi:

„Vyzývám vás k modlitbě za Svaté město, drahé židům, křesťanům a muslimům, které je v těchto dnech svědkem různých napjatých situací. Kéž by se toto město stále více stávalo znamením a předzvěstí pokoje, který je Božím přáním pro celou lidskou rodinu.“

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.