Španělsko má nového blahoslaveného - mučedníka z roku 1936

1.11.2014 

Papež v dnešní polední promluvě před modlitbou Anděl Páně poukázal na postavu španělského mučedníka Pietra Asúy Mendiy, který byl dnes beatifikován ve Vitorii, hlavním městě Baskicka:

„Tento pokorný a střídmě žijící kněz kázal evangelium svatostí života, katechezí a oddaností chudým a potřebným. Byl zatčen, mučen a popraven, protože projevil svou vůli zachovat věrnost Pánu a církvi. Je pro nás všechny obdivuhodným vzorem silné víry a svědectví milosrdné lásky.“

Otec Pedro Asúa Mendia se stal obětí protikatolického revolučního teroru, který ve Španělsku vyvrcholil v létě roku 1936, s průměrnými šedesáti popravami denně. Jeho postavu pro naše mikrofony přibližuje kard. Angelo Amato, který v zastoupení Svatého otce slavil beatifikační liturgii.

„Otec Pedro se narodil ve Valmaseda 30. srpna 1890. Navštěvoval lyceum u jezuitů v Ordufia a posléze studoval architekturu v Madridu. Byl to velmi vytrvalý a intelektuálně zvídavý mladík, který brzy zahájil brilantní profesionální kariéru, spojenou s častými výjezdy do zahraničí. V jeho srdci však pomalu vzrůstala touha po kněžství, kterou po období formace naplnil v roce 1924. Byl ihned jmenován diecézním architektem a pověřen renovací stávajících nemovitostí, stejně jako stavbou nových. Jeho hlavním dílem byl kněžský seminář ve Vitorii. Tato stavba vešla ve známost i za hranicemi Španělska. Otec Pedro byl velmi horlivým a velkorysým služebníkem církve. Byl aktivní zejména v pastoraci mládeže, ve které neustával ani po vypuknutí protikatolického pronásledování. Byl brzy identifikován jako nebezpečný element, protože byl mezi lidmi velmi oblíben. Na sklonku srpna 1936 byl zatčen a bez jakéhokoliv procesu zastřelen na osamělém místě. Jeho tělo, narychlo pohozené v lomu, bylo objeveno až měsíc po smrti. Jediným důvodem k popravě Božího služebníka bylo jeho kněžství. Svědectví se shodují v tom, že mučednictví podstoupil s hlubokou vyrovnaností. Když se dozvěděl o předchozím mučednictví klaretiánů z Barbastro, vyjádřil svou naprostou ochotu plně se podvolit Pánově vůli až do obětování života.“

Říká prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení o baskickém knězi, který zemřel z nenávisti k víře 29. srpna 1936.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.