Papež: Pán posvěcuje soužením

1.11.2014 

Na římském hřbitově Campo Verano dnes odpoledne papež František sloužil zádušní mši svatou za všechny věrné zemřelé. Za účasti několika tisíc věřících pronesl Petrův nástupce homilii, ve které načrtl tři obrazy vyplývající z prvního čtení (Zj 7,2-4.9-14): obraz pustošení, velikého zástupu lidí a Boha. Svoji improvizovanou promluvu papež František končil:

„Už teď jsme Boží děti – slyšeli jsme v druhém čtení (1 Jan 3,1-3) – ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je“. Toto je naděje! A to je Pánovo požehnání, které dosud máme: naděje. Naděje, že se smiluje nad Svým lidem, že se smiluje nad těmi, kdo jsou ve velkém soužení. A že se smiluje také nad těmi ničiteli, aby se obrátili. Takto postupuje svatost církve, s těmito lidmi, s námi, kteří budeme vidět Boha tak, jak je. A jaký by měl být náš postoj, chceme-li se stát součástí tohoto lidu a jít k Otci v tomto světě, kde se pustoší země, stvoření, morálka, dějiny, rodiny a všechno. Jedině na této cestě! Nechá nás však projít ošklivými věcmi.. postaví nás před problémy. Jedině tato cesta nás povede vpřed. A tak tento lid, který dnes tolik trpí egoismem ničitelů, našich bratří ničitelů, tento lid postupuje vpřed blahoslavenstvími, nadějí, že najde Boha a spatří Jej svýma očima, nadějí, že se stane svatým, nadějí v definitivní setkání s Ním.
Pán ať nám pomáhá a udělí milost této naděje, ale také milost odvahy vyjít ze všeho toho pustošení, ze vší té devastace, životního relativismu, odstraňování druhých, odstraňování hodnot, odstraňování všeho, co nám dal Pán: odstraňování míru. Kéž nás osvobodí a dá nám milost jít s nadějí, že se jednoho dne setkáme s Ním osobně. Tato naděje, drazí bratři a sestry, neklame.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.