Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti

3.11.2014 

Hašteřivost a touha po prázdné slávě jsou červotoči, kteří oslabují církev. Je však zapotřebí jednat pokorně a svorně a nehledat vlastní zájem – řekl papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

Papež komentoval čtení z listu Filipanům (2,1-4) a poznamenal, že radostí biskupa je vidět ve své církvi lásku, jednotu a svornost. „Tato harmonie – zdůraznil – je milost. Působí ji Duch svatý, ale my musíme ze své strany dělat všechno, aby tuto harmonii Duch svatý v církvi vytvářel. Proto svatý Pavel vybízí Filipany, aby nic nedělali z »hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě«, tedy z rivality, snahy ukázat se a vytáhnout se před druhými. Je zřejmé, že to není jenom záležitost naší doby, ale sahá daleko.“

A jak často to nacházíme ve svých institucích, v církvi, ve farnostech či například v kolejích? Hašteření, snaha se ukázat, touha po prázdné slávě. Je vidět výskyt dvou červotočů, kteří pojídají soudržnost církve a oslabují ji. Hašteřivost a touha po prázdné slávě odporují harmonii a svornosti. A namísto hašteřivosti a prázdné slávy svatý Pavel každému doporučuje, ať »z pokory pokládá druhé za lepší«. On to pociťoval. Sám o sobě přece říká, že není hoden se nazývat apoštolem, že je posledním. A silně se pokořuje. Takové bylo jeho cítění: pokládal druhé za nadřazenější sobě.

Papež dále zmínil sv. Martina de Porres, „skromného dominikánského bratra“, jehož liturgickou památku dnes církev slaví, a řekl o něm: „Jeho spiritualita spočívala ve službě, protože všechny ostatní - i ty největší hříšníky - pokládal za lepší. A opravdu to tak cítil... Svatý Pavel potom každému radí, aby nehleděl na vlastní prospěch.“

Usilovat o prospěch druhých. Sloužit druhým. V tom spočívá radost biskupa, když svoji církev takovou shledává, tedy se stejným cítěním, stejnou láskou, jednomyslností a svorností. Takové ovzduší si Ježíš přeje v církvi. Je možné mít odlišné názory. Dobře. Vždy však v tomto ovzduší, v této atmosféře pokory, lásky a bez pohrdání kýmkoliv.

V souvislosti s dnešním evangeliem (Lk 14,12-14) papež František dodal:

Je ošklivé, když jsou v církevních institucích, v diecézích a ve farnostech lidé, kteří hledají vlastní prospěch a nikoli službu, nikoli lásku. Ježíš nám v evangeliu říká: nehledej svůj prospěch, nejdi cestou vzájemných protislužeb.- »Já ti dám to a ty mně ono.« - V podobenství radí zvát na hostinu ty, kteří to nemohou oplatit. To je nezištnost. Jestliže je v církvi harmonie a jednota, nehledá se vlastní prospěch a vládne postoj nezištnosti. Dobro prokazuji, s dobrem neobchoduji.

Papež nakonec vyzval ke zpytování svědomí: „Jak je tomu v mojí farnosti, v mojí komunitě? Má tohoto ducha? Jaká je moje instituce? Je tam tento duch láskyplného cítění, jednomyslnosti a svornosti bez hašteření a touhy po prázdné slávě? Pokládáme druhé za lepší než sebe ve své farnosti, ve své komunitě? Možná objevíme, že něco je třeba vylepšit. Jak to dnes mohu zlepšit?“ – končil papež dnešní ranní kázání v Domě sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.