Petrův nástupce vybídl ke konstruktivnímu dialogu s muslimy

10.11.2014 

Petrův nástupce se dnes setkal s biskupy Senegalu, Mauretánie, Guineje Bissau a Kapverdských ostrovů v rámci jejich kanonické návštěvy ad limina apostolorum. Křesťané tvoří v těchto zemích - s výjimkou Kapverd – jen poměrně nepatrnou menšinu, která žije v muslimském prostředí.

Nejlidnatější z nich je Senegal, kde na ploše 2,5krát větší než Česká republika žije 12 milionů lidí, z nichž 5% je křesťanů. Nejrozlehlejší je Mauretánie, která má 13krát větší rozlohu než naše vlast a 3,5 milionů obyvatel, z nichž křesťané tvoří půl procenta. Guinea Bissau o rozloze necelé poloviny České republiky má 1,5 milionů obyvatel, z nichž křesťané tvoří 5%. Nejmenší z těchto zemí jsou Kapverdské ostrovy, kde žije necelého půl milionu obyvatel většinou křesťanského vyznání.

Celkem třináct biskupů z těchto zemí přijal dopoledne Petrův nástupce na neformálním setkání. Při té příležitosti jim předal text svého poselství, ve kterém klade důraz zejména na potřebu hlubokého zakořenění křesťanské víry a rozvoje dialogu s muslimy. Papež František poukázal také na důležitost pastorace rodiny, jež je „základní buňkou společnosti a církve“, jakož i „místem výuky víry a elementárních principů běžného života“. Právě v rodině – upozorňuje papež – „se rodí kněžská a řeholní povolání, kterých je církvi zapotřebí.“ Petrův nástupce vybízí především kněze, aby rozvíjeli „konstruktivní dialog s muslimy, neboť je nezbytný k mírumilovnému soužití“, a zároveň zdůrazňuje, že „církev má dosvědčovat Boží lásku vůči všem bez rozdílů“. V této souvislosti papež ocenil působení církve, která v těchto zemích, ač početně nevelká, významně přispívá k lidskému rozvoji na poli školství, zdravotnictví a sociální činnosti.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.