Papež zdůrazňuje seminaristům bratrství, modlitbu a misijní poslání církve

10.11.2014 

Kněžství nelze žít osamoceně, ani individualisticky, píše papež František v poselství francouzským seminaristům, kteří se v neděli večer shromáždili v Lurdech na týdenní pouti. Svatý otec se v poselství dotýká trojice základních bodů, nad kterými by se každý budoucí kněz měl zamyslet, aby je později tlumočil do praxe. Prvním je „bratrství”. Ježíšovy učedníky pojí bratrství, které „vyjadřuje jednotu srdcí a které je nedílnou součástí povolání ke kněžství”, zdůrazňuje římský biskup a pokračuje: „V semináři žijete spolu, abyste se poznali a jeden druhého si vážili, vzájemně se podporovali, ale také se naučili jeden druhého snášet. Zvu vás proto, abyste tato učednická léta ve škole bratrství vřele vítali”, vyzývá papež.

Druhým bodem je modlitba. František odkazuje k obrazu večeřadla, kde se učedníci s Marií modlí v očekávání Ducha svatého. Z toho vyplývá, pokračuje papež, že „základem vaší formace je Boží Slovo, které vás prostupuje, živí a osvěcuje. Svatý otec seminaristům doporučuje “každodenní dlouhé hodiny modlitby” a vybízí: „Povolte své modlitbě, aby vzývala Ducha, na kterém závisí budování církve, vedení učedníků a dar pastorační lásky”. Pouze takto se z vás stanou mužové Boží, tedy to, co lidé od kněží očekávají.

A konečně třetím bodem je misijní poslání církve. Léta v semináři jsou přípravou na „jediný cíl”, kterým je „být pokornými učedníky, kteří upřednostňují lidi na okraji a periferiích. „Misijní poslání nelze oddělit od modlitby, protože modlitba otevírá Duchu a Duch vás povede při misijním poslání. Duší misijního poslání je láska. A vaším posláním je přivádět všechny lidi, se kterým se setkáte, k tomu, aby skrze svátosti pochopili Kristovu něhu,“ stojí v papežském poselství francouzským seminaristům, podepsaném „François”.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.