Svatý stolec pořádá sympozium o prostituci a obchodu s lidmi

15.11.2014 

Jednadvacet milionů mužů, dětí a žen je ve nuceno k prostituci nebo vystaveno otroctví v nejrůznějších formách a v rozličných společenských sektorech. Tento počet se každoročně zvyšuje o tři miliony.

Také některé z bývalých obětí ilegálního obchodu s lidmi se o tomto víkendu sjeli do Vatikánu k účasti na mezinárodním sympoziu, pořádaném Papežskou akademií sociálních věd za spolupráce argentinské neziskové organizace Vínculos en Red. „Mladí lidé proti prostituci a obchodování s lidmi“, tak zní téma konference, na které vystoupí stovka aktivistů ve věku 18 až 31 let. Všichni pracují v asociacích a komunitách, které obětem pomáhají, aby se vymanily jakémukoliv typu zneužívání. Od této mládeže se můžeme mnohému naučit, tvrdí kancléř papežské akademie, mons. Marcelo Sánchez Sorondo:

“Nejlepším vychovatelem mladého člověka je jiný mladý člověk. Sami mladí, kteří prožili tyto nové formy otroctví, zejména prostituce, jsou schopni o tomto rozšířeném násilí mluvit ke svým rodičům, sourozencům a přátelům a dokázat, že je jedním z nejhorších důsledků všeobecné lhostejnosti. Častokrát totiž o tomto problému nevíme, nebo si ho nejsme vědomi, neznáme nebezpečí dnešní společnosti. Například matka pošle do školy své děti, tam je někdo navykne na drogy a vtáhne do kruhu prostituce. Proto jsme pozvali mladé lidi, aby jednali mezi sebou, sdíleli své zkušenosti a také projednali praxi, vedoucí k vykořenění těchto škodlivých jevů. Mladí lidé sem mají vnést trochu rozruchu, jak je vyzval papež. Tímto hlukem a tlakem chceme prolomit otroctví, do kterého nás uvrhly velké nadnárodní firmy svým zájmem o zisk, a ukázat skutečnou lidskou důstojnost. A vycházíme přitom od mladých lidí, kteří danou situací trpí.“

Říká argentinský biskup. Sestra Eugenia Bonettiová zastupuje mezinárodní síť zasvěcených osob pro boj s otroctvím Talitha Kum. A právě ve spolupráci a tvorbě nadnárodních sítí vidí prioritu při účinnějším potírání této kriminality.

“Mladí aktivisté v tomto sektoru mají skutečně velkou schopnost podchytit to, co je konstruktivní, a správně nazvat destruktivní jevy. Mladí lidé potřebují naději a budoucnost, chtějí vědět, jaký potenciál a bohatství mohou nabídnout ve službě lidstvu, pro které se jeví důležitější vlastní zájem, rozkoš, moc a vlastnictví. Naší velkou silou je práce v síti, osamoceně bychom ničeho nedosáhli. Na tomto sympoziu jsou zastoupeni mladí lidé z celého světa, včetně zemí, kde je prostituce více rozšířená, což může být zajímavé pro delegáty z jiných zemí. Sjeli se tu mladí lidé, kteří si kladou otázky o hodnotě člověka. A z jejich činů je patrné, že mladí lidé skutečně hledají důstojnost, sebeúctu a respekt vůči druhým.“

Uvedla italská řeholnice. Dodejme, že nucená prostituce se týká téměř osmdesáti procent obětí obchodu s lidmi. Obchod s dětmi je co do svého objemu třetí nejrozšířenější kriminální činností na světě.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.