Papež: Oplácejme Bohu důvěru, kterou do nás vkládá

16.11.2014 

Asi 30 tisíc lidí dnes přišlo na Svatopetrské náměstí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu papeže Františka, který mluvil o zakopané hřivně z dnešního evangelia. Tou je hřivnou je víra. V samotném závěru pak řekl:

Pán nedává všem stejné věci stejným způsobem. Osobně nás zná a svěřuje nám všechno, co je správné pro každého nás. V nás ve všech, ve všech je však něco stejného, totiž tatáž nezměrná důvěra. Bůh nám důvěřuje, Bůh do nás vkládá naději! A to u všech stejně. Nezklamme Jej! Nenechme se oklamat strachem, ale oplácejme důvěru důvěrou! Panna Maria je ztělesněním tohoto postoje způsobem nejkrásnějším a plným. Obdržela a přijala ten nejvznešenější dar: osobu Ježíše. A velkodušně Jej nabídla lidstvu. Prosme Ji, aby nám pomohla být služebníky „dobrými a věrnými“, abychom se »radovali se svým Pánem«.“

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka je ZDE

Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k nepokojům z uplynulého týdne, ke kterým došlo v římské periferii Tor Sapienza, kde skupina místních obyvatel zaútočila na centrum pro imigranty. Při srážkách s policií pak byli zraněni dva lidé, z nichž jeden policista. Skupina násilníků reagovala na projevy pouliční kriminality, která v této části města výrazně stoupla. Papež k tomu řekl:

Drazí bratři a sestry!
V těchto dnech došlo v Římě k poměrně silným srážkám mezi místními obyvateli a imigranty. K těmto událostem dochází v různých evropských městech, zvláště v periferních čtvrtích poznamenaných mnohými nešvary. Vybízím instituce na všech úrovních, aby přijaly jako prioritu to, co dnes už tvoří sociální krizi, které hrozí, pokud se jí nebude okamžitě a náležitě čelit, že se bude stále více zhoršovat. Křesťanské společenství se konkrétně zasazuje o to, aby nedocházelo ke střetům, ale k setkáním. Občané a imigranti spolu s představiteli institucí se mohou setkávat i ve farních sálech a společně o této situaci mluvit. Důležité je nepodlehnout pokušení střetu a odmítat jakékoli násilí. Je možné vést dialog, naslouchat, společně plánovat, překonávat tak podezření a předsudky a vytvářet bezpečnější, mírumilovnější a více inklusivní soužití.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.