Informovanost má pomoci v boji se sexuální turistikou

27.6.2004 

Vatikánská tisková kancelář zveřejnila závěrečný dokument z VI. světového kongresu o pastoraci turismu. Konal se ve dnech 5. ? 8. července v hlavním městě Thajska, v Bangkoku pod patronátem Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících ve spolupráci s katolickou komisí pro turistiku při Thajské biskupské konferenci.

Prohlášení shrnuje některé statistické údaje o růstu turismu: v roce 2003 bylo mezinárodních turistů 694 miliony a pohyb kapitálu v této oblasti 514 miliard dolarů. Podle odhadů počet turistů v roce 2010 dosáhne 900 milionů. Pastorace v této oblasti musí mít na paměti solidaritu s nejchudšími, která má zahrnovat obranu jejich práv a dialog s odpovědnými autoritami. Pokud jde o negativní dopad turismu na život některých skupin obyvatel kongres dospěl k řadě doporučení a směrnic. Mezi nimi navrhuje postup v boji proti sexuální turistice poškozující děti, informační kampaň o osudech obětí prostituce, ale také větší péče o běžné turisty ze strany farností.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.