Papež se setkal s biskupy Zambie

17.11.2014 

„Být oporou rodině vystavené nebezpečným proudům.“ K tomu vyzval papež František biskupy Zambie v psaném poselství, které jim předal na závěr jejich návštěvy ad limina apostolorum. Papež zdůraznil, že ohrožení rodiny je ohrožením života víry.

Zambie je zemí desetkrát rozlehlejší než Česká republika, ale žije v ní jen 13 milionů lidí. Více jak polovinu obyvatel tvoří křesťané (28% katolíci, 23% protestanti), ostatní jsou animisté. Muslimové tvoří přibližně 1% obyvatel.

Papež v poselství jedenácti biskupům této jihoafrické země poukázal na rodinu jakožto základní buňku společnosti a konstatoval existenci „proudů, které ohrožují stabilitu života společnosti i církve, zejména rodin. A je-li ohrožován život rodiny, zdůraznil Petrův nástupce, je ohrožen také život víry“. Papež upozornil, že zejména chudí, kteří bojují o přežití, „jsou sváděni prázdnými přísliby falešných nauk, které v zoufalých časech nabízejí snadná řešení“. František ocenil podporu, které se dostává rodině od církve v Zambii, a vybídl biskupy a kněze, aby „formovali silné křesťany, kteří budou „hlouběji chápat a milovat pravdy víry, což je ochrání před oněmi proudy, jež se pokoušejí rodinu rozložit. Proto je nezbytné,“ píše dále papež, „podporovat páry v jejich snaze o manželskou věrnost a v jejich touze vytvořit stabilní duchovní domov pro své děti“.

Papež František pastýře vybídl, aby „byli nablízku mládeži, která uprostřed zmatené doby hledá a upevňuje svoji identitu. Pomáhejte jim nacházet radost v povolání k manželskému životu, kterému se dostává požehnání v dětech.“ Papež dále zdůraznil, že je nezbytné být nablízku především těm nejslabším členům společnosti, počínaje nemocnými chorobou AIDS, kteří v Zambii tvoří přibližně 25% obyvatelstva. Petrův nástupce vybídl zambijské biskupy, aby „čelili materialismu uznáním opravdových potřeb svého lidu“.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.