Kardinál Koch o situaci na Ukrajině z ekumenického hlediska

19.11.2014 

Na 21. listopad připadne padesát let od vydání Dekretu o ekumenismu Unitatis Redintegratio II. Vatikánského koncilu. A proto není náhodou, že plenární zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů se koná právě v těchto dnech. Předseda vatikánského ekumenického úřadu, kard. Kurt Koch, o výročí mluvil pro naši rozhlasovou stanici.

„Je to dobrá příležitost, jak se k tomuto koncilovému textu vrátit, znovu a nově jej pročíst a zpřítomnit. Musíme se ptát, co je cílem ekumenického hnutí, a v čem spočívají jeho principy, výzvy a pozitivní vývoj.”

Z katolického hlediska se ekumenický dialog uskutečňuje ve dvou oblastech, pokračuje švýcarský kardinál. Na jedné straně jsou to rozhovory s pravoslavím, na druhé pak kontakty s reformovanými církvemi a církevními společenstvími. Dialog se starými východními pravoslavnými církvemi (koptskou, syrskou, arménskou apoštolskou, eritrejskou a etiopskou), které se oddělily na chalcedonském koncilu, je na dobré cestě. V dialogu s ostatními pravoslavnými církvemi bylo dosaženo významných pokroků v 80. letech, kdy obě strany dospěly k souhlasu v základních otázkách chápání církve, svátostí, ministeria.

„Potom přišla velká krize. Přelom roku 1989 nebyl pro ekumenismus prospěšný, protože vyšly z podzemí řeckokatolické církve na Ukrajině a v Rumunsku, což vzbudilo staré obviňování z uniatství a proselytismu. V roce 2000 dialog skončil a byl obnoven až o šest let později v Bělehradu a rok nato v Ravenně. Od té doby pracujeme na otázce primátu římského biskupa. Není to jednoduché téma, stále narážíme na neúspěch, ale jsem přesvědčen, že i zde můžeme docílit další pokrok.”

Shromáždění Papežské rady se bude zabývat rovněž situací na Blízkém východě a Ukrajině…

„Tady je nutné rozlišovat – na Blízkém východě jsou všichni křesťané stejnou měrou pronásledováni a to je spojuje. Už Jan Pavel II. v této souvislosti hovořil o ekumenismu mučedníků. Situace na Ukrajině je odlišná. Politické střety tu bohužel vedly k velkému ekumenickému napětí a podrážděnosti. Ze strany ruské pravoslavné církve slyšíme samé stížnosti. Myslím, že je to škoda, protože církve na Ukrajině by měly být činitelem jednoty a smíření. Doufám, že k němu najdou cestu!”

Uvedl kard. Kurt Koch.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.