Papež se setkal s dětmi trpícími autismem a jejich rodiči

22.11.2014 

Autismus je sociální stigma, jež mnohé rodiny odsuzuje k izolaci, kterou je třeba prolomit – apeloval papež František na „instituce a vlády“ - během setkání se sedmi tisíci osobami, mezi nimiž bylo mnoho dětí trpících touto chorobou, kterou – jak poznamenal - lze „nejenom stěží diagnostikovat, ale která je rodinami přijímána obtížně, někdy se studem, který je tlačí do izolace. Je to kříž.“ – dodal papež František.

Na pomoc lidem trpícím poruchami autistické povahy je proto třeba vytvářet na daném území úplnou a dostupnou síť podpory a služeb, která kromě rodičů zahrne také prarodiče, přátele a terapeuty, vychovatele a pastorační asistenty. Tyto podpůrné sítě pomohou rodinám překonat pocity neadekvátnosti, neúčinnosti a frustrace, jež se mohou dostavit.“

Papež František vyjádřil vděčnost rodičům a všem, kdo se věnují těmto dětem, a zvláště poděkoval za dojemná svědectví a zkušenosti vyslechnuté během dnešní audience.

Kromě toho povzbuzuji k náročné práci všechny odborníky a badatele, aby se co nejdříve podařilo objevit terapie a nástroje pomoci, které umožní uzdravení, ale zejména prevenci vzniku těchto poruch. To všechno v náležité pozornosti k právům nemocných, jejich potřebám a jejich možnostem vždycky v úctě k důstojnosti, kterou je obdařen každý člověk.

Po krátké promluvě věnoval papež František většinu času osobním pozdravům jednotlivých dětí a jejich rodin. Setkání pořádala Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.