Papež František: Nezpochybňujme základní pravdu o rodině

10.12.2014 

Nelze zpochybňovat základní pravdu o rodině, píše papež František arcibiskupovi Vincenzu Pagliovi, předsedovi Papežské rady pro rodinu, u příležitosti Světového setkání rodin, které se bude v září příštího roku konat ve Filadelfii.

Rodiny nelze označovat ideologickými pojmy, zdůrazňuje v listě Petrův nástupce, nelze mluvil o konzervativní či progresívní rodině, protože rodina je rodina jako taková. Její hodnoty, ctnosti a základy jsou neoddiskutovatelné. Změny naopak vyžaduje náš životní styl, kterému odjakživa hrozí „nákaza“ světskou mentalitou – individualismem, konzumerismem a hédonismem. Je nutné se znovu vrátit na správnou cestu a poukázat na velikost a krásu manželství, na radost z rodiny a jejího utváření, vybízí Svatý otec.

Současným i minulým posláním křesťanské rodiny je hlásat světu Boží lásku a činit tak v síle svátosti manželství. Z této zvěsti se rodí a utváří živoucí rodina, která klade lásku do středu veškeré své lidské a duchovní dynamiky. Jestliže podle sv. Ireneje je člověk v plném žití Boží slávou („Gloria Dei vivens homo“, Adv. Haer., IV., 20,7), pak rovněž rodina, která s Pánovou milostí naplňuje své životní povolání a poslání, vzdává Bohu slávu, pokračuje papež a připomíná závěrečnou zprávu poslední synody o rodině.

Vyzývá nás k tomu, abychom pokračovali v hlásání radostné zvěsti o rodině a manželství ve společenských a kulturních kontextech svých životů. Podněcuje nás, abychom rozšířili prostory věrné lásky, otevřené životu, společenství, milosrdenství, sdílení a solidaritě. V závěru listu Petrův nástupce vyzývá manžele, kněze, farní společenství, asociace a hnutí, aby se daly vést Slovem Božím, na kterém spočívají základy Božího domu, ve kterém bydlí jeho rodina (Lumen gentium, 6,11).

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.