Papež píše mladým lidem: Dnešní Evropa potřebuje evangelium

11.12.2014 

Mladí lidé mají být prvními a radostnými hlasateli evangelia mezi svými vrstevníky, píše papež František v poselství, zaslaném účastníkům čtvrté Evropské konference o pastoraci mládeže. Kongres, který dnes začal v Římě a potrvá až do soboty, organizuje Papežská rada pro laiky spolu s Radou evropských biskupských konferencí (CCEE).

„Pomozte mladým lidem, aby si uvědomili, že víra nestojí v protikladu k rozumu“, zní jedno z papežových doporučení, adresovaných pracovníkům v mládežnické pastoraci. „Doprovázejte mladé lidi až do té míry, aby se posléze oni sami stávali protagonisty evangelizace“, žádá František dále. A konečně vybízí, aby pastorační pracovníci mládež vedli k rozlišení povolání a připravovali ji k následování Ježíše v manželském a rodinném životě či k zasvěcenému životu ve službě Božímu království.

To vše od pastoračních pracovníků vyžaduje zralou víru a schopnost mladé lidi doprovázet na cestě vedoucí ke Kristu. Mládežnická pastorace, zdůrazňuje papež František, je tedy mnohem více než nabídka různých aktivit. Spočívá ve společné pouti s mladými lidmi, osobním doprovázení ve složitých a leckdy obtížných kontextech. Pastorační pracovníci mají podchytit otázky mladých lidí a na jejich základě navodit opravdový a poctivý dialog. Takováto komunikace je ovšem možná pouze pro toho, kdo sám prožívá osobní vztah s Ježíšem Kristem, z něhož vyplývá vztah k bratrům, připomíná Svatý otec účastníkům konference o pastoraci mládeže v Evropě.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.