Papež: Nazaretská rodina nebyla fingovaná či ireálná

17.12.2014 

Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi dvacet tisíc lidí na poslední letošní generální audienci, která se shodou okolností konala v den papežových 78. narozenin. S velkou invencí vyjadřovali přítomní svá blahopřání. Kromě skandovaného volání a aplausu nechyběl ani narozeninový dort se svíčkami připravený argentinskými řeholnicemi. Vrcholným překvapením bylo asi tisíc párů, které na náměstí zatančili papeži jeho oblíbené tango.
Petrův nástupce ve své promluvě oznámil, že zahajuje nový cyklus katechezí, ve kterých se bude až do příští biskupské synody věnovat tématu rodiny. Dnes se papež zaměřil na rodinu Nazaretskou, kterou utvořil Ježíš a ve které chtěl třicet let normálně žít:

Každá křesťanská rodina – jako to dělali Maria a Josef – může v první řadě přijímat Ježíše, naslouchat Mu, mluvit s Ním, opatrovat Jej, chránit Jej a růst spolu s Ním; a tak vylepšovat svět. Učiňme ve svém srdci a ve svých dnech místo Pánu. Tak to dělali také Maria a Josef a nebylo to snadné: kolik jen těžkostí museli překonat! Nebyla to nějaká fingovaná rodina, nebyla nereálná. Nazaretská rodina nás zavazuje k objevu povolání a poslání rodiny, každé rodiny. A jako je tomu během těchto třiceti let v Nazaretu, tak to může být také u nás, totiž činit normálním lásku a nikoli nenávist, činit obvyklým vzájemnou pomoc, nikoli lhostejnost či nevraživost. Není tedy náhoda, že jméno „Nazaret“ znamená „Ta, která uchovává“, jako Maria, která – jak praví evangelium – „všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19.52). Od té doby, pokaždé když nějaká rodina uchovává toto tajemství, byť na periferii světa, působí tajemství Božího Syna, tajemství Ježíše, který nás přichází spasit. A přichází zachránit svět. A to je velké poslání rodiny: dělat místo Ježíšovi, který přichází, přijímat Ježíše do rodiny v dětech, v manželovi, v manželce, v prarodičích… Ježíš je tam. Přijímat, aby se v rodině duchovně rostlo. Kéž nás Pán obdaří touto milostí v těchto posledních dnech, které předcházejí Vánocům.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy katecheze je ZDE

Na závěr dnešní generální audience se Petrův nástupce vyjádřil k nedávným tragickým událostem:

Nyní po chvíli ticha a potom v modlitbě Otče náš bych se chtěl spolu s vámi modlit za oběti nelidských teroristických skutků, ke kterým došlo v uplynulých dnech v Austrálii, Pákistánu a Jemenu. Pán ať přijme do svého pokoje zesnulé, potěší příbuzné a obrátí srdce násilníků, kteří se nezastavují ani před dětmi. Zpívejme Otče náš a prosme o tuto milost.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.