Petrův nástupce napsal blízkovýchodním křesťanům

23.12.2014 

„Vím, že pro mnohé z vás se budou vánoční zpěvy mísit se slzami a vzdechy“, píše Svatý otec František blízkovýchodním křesťanům. „Avšak navzdory tomu“, dodává, „ je zrození Božího Syna v našem lidském těle nevýslovným tajemstvím útěchy: „Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem“ (Tit 2,11). V dlouhém listě, datovaném na čtvrtou neděli adventní, papež zpočátku popisuje „nelidské praktiky a zneužívání všeho druhu, kterých se na Blízkém východě dopouští nedávno vzniklá a znepokojivá teroristická organizace, jejíž pronásledování kromě křesťanů dopadá rovněž na jiné náboženské a etnické skupiny. „Denně sleduji zprávy o nesmírném utrpení mnoha lidí na Blízkém východě“, píše Petrův nástupce. „Toto utrpení volá k Bohu a nás všechny vyzývá k modlitbě a všem typům iniciativy“.

Svatý otec poté poukazuje na jedinou útěchu v této situaci, kterou je sám Kristus. Vybízí blízkovýchodní křesťanská společenství k jednotě podle vzoru prvotní jeruzalémské církve. Připomíná, že nastalé životní okolnosti apelují na svatost života, jakou dokládají světci a mučedníci různých blízkovýchodních církví. Podle Františka jsou bratrské a prosté ekumenické vztahy mezi různými křesťanskými komunitami znamením Božího království vprostřed nepřátelství a konfliktů. Papež děkuje blízkovýchodnímu malému stádci za jeho vytrvalost a vyzývá je také k mezináboženskému dialogu. „Jiná cesta není. Dialog, založený na otevřenosti, pravdě a lásce, je zároveň nejlepším protilékem na pokušení náboženského fundamentalismu, které hrozí věřícím všech náboženství.“ Současně však dramatická situace křesťanských bratří v Iráku vyžaduje „jasný a odvážný postoj všech náboženských představitelů, kteří mají jednohlasně a jednoznačně odsoudit zločin i praxi jeho nábožensky motivovaného ospravedlňování.

V druhé části listu papež oslovuje různé skupiny blízkovýchodních věřících. Oceňuje stálou přítomnost pastýřů, řeholníků a řeholnic; ujišťuje o své modlitbě mladé a staré lidi, pracovníky činné v charitní a vzdělávací oblasti. Zároveň se Petrův nástupce obrací na mezinárodní společenství a žádá o diplomatické vyjednávání a ukončení zbrojních dodávek. „Jak dlouho ještě bude Blízký východ trpět nedostatkem pokoje?, ptá se Svatý otec v samém závěru listu a dodává: „Nesmíme si zvykat na konflikty, jakoby nebyla možná změna!“

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.