Papež: Každý křesťan má být koherentní s vírou, kterou vyznává

26.12.2014 

Na náměstí sv. Petra se dnes před polednem sešlo přibližně 30 tisíc lidí, aby si v den svátku sv. Štěpána vyslechli papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně a přijali apoštolské požehnání. Petrův nástupce dnes řekl:

Evangelium tohoto svátku přináší část Ježíšovy promluvy určené učedníkům, kterým svěřuje poslání. Říká jim: „Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen“ (Mt 10,22). Tato slova Páně nenarušují slavení Vánoc, nýbrž snímají onen falešný přeslazený nános, který k nim nepatří. Umožňují nám chápat, že ve chvílích zkoušek přijatých z víry, je násilí přemoženo láskou, smrt životem. A k opravdovému přijetí Ježíše do našeho života a k prodloužení radosti Svaté noci vede právě ta cesta, kterou ukazuje evangelium, tedy dosvědčováním Ježíše pokorou a mlčenlivou službou, bez strachu z toho, že jdeme proti proudu a osobně za to zaplatíme. A třebaže ne všichni jsou povoláni prolít krev jako svatý Štěpán, po každém křesťanovi se žádá, aby byl za každých okolností koherentní s vírou, kterou vyznává. A křesťanská koherence je milost, o níž máme Pána prosit. Být koherentní, žít jako křesťané a neříkat „jsem křesťan“ a přitom žít jako pohan. Koherence je milost, o kterou je třeba dnes prosit.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka před modlitbou Angelus je ZDE

Římský biskup potom ještě dodal:

Ve vánoční radosti vás ještě jednou zdravím a všem přeji pokoj: pokoj v rodinách, pokoj ve farních a řeholních společenstvích, pokoj v hnutích a sdruženích. Zdravím rovněž všechny, kdo nosí jméno Štěpán a Štěpánka a přeji vše nejlepší.
Během těchto týdnů jsem dostal velké množství vánočních blahopřání z Říma i odjinud. Protože nejsem s to odpovědět každému zvlášť, chci dnes všem vřele poděkovat zejména za vaše modlitby. Srdečné díky! Pán vás odměň za vaši velkodušnost.
A pamatujme na křesťanskou koherenci, tedy smýšlet, cítit a žít jako křesťan, a nesmýšlet jako křesťan a přitom žít jako pohan: to ne! Prosme dnes Štěpána, aby nám vyprosil milost křesťanské koherence. A prosím vás nadále se za mne modlete, nezapomeňte.
Požehnané svátky a dobrou chuť k obědu!
Nashledanou!

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.