Petrův nástupce změnil ceremonii předávání arcibiskupských pallií

29.1.2015 

Rozhodnutí Svatého otce sděluje papežský ceremonář mons. Guido Marini v dopise z 12. ledna t.r. Odznak zvláštního pouta metropolitních arcibiskupů s Petrovým nástupcem napříště nebude udělovat osobně papež, ale bude předán prostřednictvím nunciů. Vatikánskému rozhlasu vysvětluje tuto změnu papežský ceremonář mons. Marini:

Svatý otec po zvážení rozhodl vnést malou změnu do tradičního obřadu předávání pallií metropolitním arcibiskupům jmenovaným během roku, což se dělo na slavnost svatých Petra a Pavla. Letoškem počínaje budou noví arcibiskupové jako obvykle na náměstí sv. Petra slavit eucharistii spolu s papežem, který pallia posvětí, ale nebude je osobně vkládat na ramena jednotlivým arcibiskupům. Ti jej obdrží prostřednictvím nunciů a ve svých arcidiecézích pak budou slavit jejich přijetí slavením eucharistie za přítomnosti místní církve a sufragánních biskupů a jejich věřících. Smyslem této změny je zdůraznit více vztah nově jmenovaných metropolitních arcibiskupů s jejich místními církvemi a dát tak možnost také sufragánním biskupům a jejich věřícím účastnit se tohoto důležitého aktu. Zůstává tak zachován veškerý smysl slavnosti sv. Petra a Pavla, který podtrhuje vztah společenství a také hierarchického společenství mezi Svatým otcem a novými arcibiskupy a současně se touto změnou zdůrazní rozměr místní církve a svazek s ní. Dochází tak v jistém smyslu k velmi pěknému obohacení, jež je přiřazeno k tomu prvnímu obřadu, který zůstává zachován ve své plnosti a hloubce.

Říká papežský ceremonář, mons. Guido Marini, na okraj drobné změny obřadu předávání arcibiskupských pallií.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.