Papež k litevským biskupům: Braňte rodinu před destabilizujícím ideologickým tlakem

2.2.2015 

Papež František dnes přijal litevské biskupy u příležitosti jejich kanonické návštěvy ad limina. Petrův nástupce jako obvykle odložil psaný text a věnoval audienci osobnímu pohovoru se spolubratry, „kteří do Říma přijeli se svým mládím a hrdinstvím“, jak podotýká v písemném poselství. Svatý otec oceňuje svědectví litevských biskupů za smutného a dlouhého období útisku a pronásledování v režimech, odmítajících lidskou důstojnost a svobodu. Litva vždy měla pastýře blízké svému stádci, podotýká papež a upozorňuje na nástrahy dneška: sekularismus a relativismus. Je nutné jim čelit dvěma způsoby – za prvé neúnavným hlásáním evangelia a křesťanských hodnot, za druhé konstruktivním dialogem se všemi lidmi, včetně těch, kteří se k církvi nehlásí nebo jsou vůbec od náboženství vzdáleni. Z tohoto důvodu, poznamenává papež, se křesťanská společenství mají stávat místem přijetí, otevřené a činorodé konfrontace.

Římský biskup se dále věnuje zásadnímu tématu rodiny a výzvám, se kterými se v naší době musí vyrovnávat. V souvislosti s biskupskou synodou o rodině vloni litevská církev vyhlásila Rok rodiny. František biskupy povzbuzuje, aby i nadále dbali na rodinnou pastoraci a aby manželé vnímali blízkost křesťanského společenství. Papež dále poznamenává, že Litva jako plnoprávný člen Evropské unie je nyní vystavena vlivu ideologií, které by do ní chtěly vnést prvky, destabilizující rodinu, a které jsou plodem mylného chápání osobní svobody. Staleté litevské tradice vám pomohou, abyste na tyto tendence reagovali podle rozumu a víry, dodává papež.

Poslední část psaného textu se týká formace přesvědčených laiků, kteří podle Petrova nástupce mají prokázat svou zodpovědnost ve vnitrocírkevních úlohách a vnášet křesťanský přínos do občanské společnosti. Papež dále litevské biskupy žádá, aby věnovali pozornost, čas a péči seminaristům, diecézním kněžím a zasvěceným osobám. Zejména zdůrazňuje výchovu k evangelní chudobě a k nakládání s materiálními statky podle sociálního učení církve. V této souvislosti papež vyzývá k péči o chudé, nezaměstnané, nemocné a opuštěné lidi. Buďte jim nablízku a nezapomínejte také na mládež, která z různých důvodů opouští Litvu a hledá nové cesty v zahraničí. Rostoucí počet odcházejících mladých lidí vyžaduje vaši pastorační péči, aby si mohli uchovat víru a litevské náboženské tradice, připomíná Petrův nástupce biskupům pobaltského státu, které dnes pozdravil v Apoštolském paláci.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.