Kardinál Müller: Papež vykonává primát spolu s římskou církví, nikoli sám

9.2.2015 

„Kurie není pouhá administrativní struktura, nýbrž duchovní instituce, která koření ve specifickém poslání římské církve posvěcené mučednictvím apoštolů Petra a Pavla“ – píše prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Gerhard Müller, v sobotním vydání vatikánského deníku L´Osservatore Romano. „Papež vykonává primát spolu s celou římskou církví, nikoli sám a odděleně od ní. Římskost je tedy podstatným prvkem katolicity. Celá římská církev proto spolupracuje na všeobecném poslání papeže.“ Německý kardinál vysvětluje, že „přirozenou metodou práce římské kurie je kolegialita a pro reformu kurie je zásadní, aby byla považována za duchovní rodinu. Liší se od civilních vatikánských institucí a dokonce i od biskupské synody, která je výrazem katolicity církve, zatímco kurie pomáhá papeži sloužit jednotě.“

„Biskupský synod, biskupské konference a různá uskupení místních církví – zdůrazňuje kardinál Müller - patří do odlišné kategorie než římská kurie. Jedině ten, kdo uvažuje v kategoriích moci, vlivu a prestiže, vykládá organický vztah primátu a episkopátu jako boj o kompetence. Avšak Duch svatý, kterému nesmíme nikdy svoji mysl uzavřít, vytváří harmonii mezi jednotou a mnohostí mezi všeobecnou církví a místními církvemi jakož i uvnitř jednotlivých místních církví. Duch tohoto světa však rozsévá konflikty a nedůvěru. Prosadit správnou decentralizaci neznamená, že bude biskupským konferencím přisouzeno více moci, nýbrž že budou mít svou vlastní odpovědnost, která jim přísluší na základě biskupské moci učitelského úřadu a řízení svých členů vždycky v jednotě s primátem papeže a římské církve.“

„Pravá reforma římské kurie a církve má tedy za cíl dát více zazářit poslání papeže a církve v dnešním a zítřejším světě. Církev vystavena globálnímu sekularismu, který se pokouší s dosud nevídanou radikalitou definovat člověka bez Boha, zavřít dveře transcedenci a zničit společné základy lidství. V „diktatuře relativismu“ a v „globalizaci lhostejnosti“ – řečeno výrazy Benedikta XVI. a Františka jsou směšovány hranice pravdy a lži, dobra a zla. Hierarchie a všichni členové církve jsou zváni odolávat těmto světským infekcím a léčit duchovní nemoci naší doby. Papež František sleduje cestu duchovní očisty chrámu, která je bolestná a osvobozující“ – píše mimo jiné prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Müller, pro vatikánský deník L´Osservatore Romano.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.