Papež jmenoval nového velitele Švýcarské gardy

9.2.2015 

Minulou sobotu papež jmenoval novým velitelem Švýcarské gardy Christopha Grafa. 53 letý otec dvou dětí zastával do této doby funkci zástupce velitele. Ve Švýcarské gardě slouží od roku 1987. Vatikánskému rozhlasu odpověděl nový velitel na otázku přetřásanou v médiích, zda se totiž papež nechystá Švýcarskou gardu rozpustit:

Různé deníky si skutečně tuto otázku položily. Mohu však potvrdit, že Svatý otec má o naši jednotku velký zájem a chová k nám velkou sympatii a vážnost. Zcela klidně tedy mohu tvrdit, že se Svatý otec nechystá přijmout rozhodnutí, které by šlo tímto směrem.

Říká plukovník Christoph Graf, nový velitel Švýcarské gardy.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.