Petrův nástupce přijal Ukrajinskou biskupskou konferenci

20.2.2015 

Papež František dnes dopoledne přijal biskupy Ukrajinské biskupské konference, která je v tomto týdnu u Svatého stolce na kanonické návštěvě ad limina. Papež František opětovně rozdal připravený text, který obsahuje psané poselství ukrajinské církvi.

„Vítám vás v tomto domě, který je také vaším. A vy to dobře víte, protože Petrův nástupce vždy přijímal s bratrským přátelstvím své ukrajinské bratry“, stojí v úvodu papežova listu, který ihned přechází k palčivé aktuální situaci: „Vaše země se již řadu měsíců nachází ve vážném konfliktu, který nadále kosí četné nevinné oběti a působí nesmírné utrpení všemu obyvatelstvu“. Papež opětovně ujišťuje o své modlitbě za zemřelé a oběti násilí a o své duchovní blízkosti, kterou opakovaně vyjádřil prostřednictvím papežských legátů. Petrův nástupce pak znovu vyzývá všechny zainteresované strany, „aby dospěly ke shodě za respektování principu mezinárodního práva a zejména aby dodržovaly nedávno podepsané příměří“.

Papež v této situaci biskupům doporučuje, aby pozorně naslouchali hlasům, pocházejících z jednotlivých území, kde žijí věřící. A naléhá, aby pastýři v lidu podporovali hodnoty etického bohatství, kterými se vyznačuje: setkání, spolupráci, schopnost sladit rozepře. „Krátce řečeno, abyste hledali možnost míru“, dodává papež a pokračuje: „Na národní úrovni jste plnoprávnými občany své země, a máte proto právo se vyslovit k jejím osudům. Nikoli ve smyslu podpory konkrétní politické akce, nýbrž tím, že bude poukazovat na hodnoty, které jsou pojivem ukrajinské společnosti, a stvrzovat je. Pokračujte v neúnavném hledání svornosti a obecného dobra, byť stojíte před vážnými a složitými problémy“, vybízí papež.

Dalším tématem listu je hospodářská situace na Ukrajině, která těžce dopadá zejména na rodiny, jak podotýká Petrův nástupce: „Špatně chápaná ekonomická svoboda povolila vytvoření úzké skupiny lidí, kteří se nesmírně obohatili na úkor většiny občanů. Tento jev se bohužel dotkl rovněž státních institucí a dovedl původně velkorysou a bohatou zemi k neblahé chudobě“, píše papež. „Smysl pro spravedlnost a pravdu je však především mravní“, upřesňuje dále, „a byl svěřen jako úkol do vaší pastýřské zodpovědnosti. Čím více budete svobodnými služebníky Kristovy církve, tím více, ač chudí, budete obhajovat rodinu, chudé, nezaměstnané, slabé a nemocné, staré lidi v důchodovém věku, invalidy a uprchlíky“.

Svatý otec ukrajinské biskupy povzbuzuje, aby s Boží milostí zvýšili svou horlivost při hlásání evangelia, modlili se za nová kněžská a řeholní povolání a pracovali v jejich prospěch a zároveň pozorně dbali na kněžskou i řeholní formaci. Následující papežova výzva míří do nitra ukrajinské církve, konkrétně na vztahy v rámci episkopátu, který tvoří biskupové řecko-katolického a latinského obřadu. „Bolí mne, když slyším, že mezi vámi existují rány a nepochopení“, svěřuje se František a soudí: „Potřebujete lékaře, a tím je Ježíš Kristus, kterému všichni velkoryse a z celého srdce sloužíte.“ Stejně jako Jan Pavel II. a Benedikt XVI. také současný papež na ukrajinské biskupy naléhá, aby se navzájem přijímali a podporovali v apoštolské námaze. „Jednota episkopátu, kromě toho, že vydává dobré svědectví před Božím lidem, poskytuje nedocenitelnou službu národu, jak na kulturní a sociální rovině, tak především na duchovní úrovni. (…) Je navýsost důležité, aby se na Ukrajině společně setkávali biskupové všech přítomných církví vlastního kanonického práva (sui iuris). Rozmlouvejte spolu velkoryse jako bratři!“, vybízí Svatý otec.

V samém závěru papež ukrajinské biskupy prosí o co největší blízkost věřícímu lidu a kněžím. Vyslovuje rovněž přání, aby církev na Ukrajině uctivě a účinně spolupracovala se státními představiteli. A konečně poslední myšlenka Františkova obsáhlého listu ukrajinským biskupům patří chudým: Jsou vaším bohatstvím a zasluhují vaši péči a pozornost, píše papež.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.