Svatý Řehoř z Nareku novým učitelem církve

23.2.2015 

Jak dnes informoval Svatý stolec, papež František přijal v sobotu na soukromé audienci kard. Angela Amata, prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Petrův nástupce potvrdil výnos dané kongregace, kterým uděluje titul církevního učitele sv. Řehoři z Nareku. Tohoto mnicha, teologa, zakladatele arménské literatury a sakrální hudby již dnes arménská apoštolská církev uctívá jako svého učitele.

Svatý Řehoř se narodil v polovině desátého století (940-951) v arménské šlechtické rodině. Po matčině smrti přijal otec kněžské svěcení a brzy se stal arcibiskupem. V duchovní dráze jej následovali oba synové – Jan a Řehoř, kteří vyrůstali u své tety, Ananie z Nareku, představené tamního kláštera. V oblasti Vanského jezera, které dnes leží na tureckém území, se v desítce existujících klášterů utvářely základy arménské křesťanské kultury. Sv. Řehoř k nim přispěl řadou hudebních a teologických těl, z nichž nejznámější je “Kniha nářků”. Arménský mnich zemřel v Nareku kolem roku 1010 a jeho hrob byl až do arménské genocidy uctíván křesťanskými poutníky.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.