COMECE vyzývá politiky EU k odmítnutí tzv. náhradního mateřství

24.2.2015 

Pronájem dělohy, využívání ženského těla, obchod s lidmi – těmito tématy se zabývalo dnešní sympozium, které v Evropském parlamentu zorganizovala pracovní skupina pro bioetiku evropských episkopátů. Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) v rámci debaty vydala prohlášení, kterým evropské politiky žádá, aby odmítli tzv. náhradní mateřství. Podle biskupů odporuje pronájem dělohy hodnotám, ke kterým se Evropská unie zavazuje ve své Chartě základních lidských práv. Pro Vatikánský rozhlas hovoří generální sekretář Komise evropských episkopátů, O. Patrick Daly:

“V Evropské unii jsou dva členské státy – Spojené království a Řecko – kde je pronájem dělohy legální, avšak většina evropských států se buď vyslovila proti této praxi, anebo nemá jasně definovanou pozici. Právě vzhledem k této ambivalentní legislativě jsme chtěli vyjádřit svůj názor, který se samozřejmě plně shoduje s učením katolické církve. Soustřeďujeme se na racionální argumentaci a rozbor této složité otázky, která vyvolává obrovské emoce.“

„Všechny formy náhradního mateřství jsou vážným útokem na důstojnost osob, které jsou do této výměny zapojeny, zejména pak dětí, se kterými se nakládá jako s předměty“, píší v dokumentu evropští biskupové a pokračují: „Tento úkon manipuluje s tělem matky – nositelky plodu, zasahuje do jejího osobního života, odpírá jí nitroděložní vazbu s dítětem, využívá znevýhodněné ženy na úkor těch, kteří disponují vysokými finančními zdroji“.

“Církev má řadu důvodů, aby odmítla náhradní mateřství, které z ženy činí nástroj a je proti všem principům lidských práv. Podle mého názoru pojednává naše prohlášení otázku natolik racionálně, že přesvědčí nejenom katolíky, ale všechny čtenáře. Myslím, že to bude velmi důležitý příspěvek do veřejné debaty.“

Podle Komise evropských episkopátů vede „náhradní mateřství k dualistickému pohledu na člověka a mateřství, zatímco lidská bytost a její plodnost tvoří jednotu“. Dále biskupové silně kritizují právní obtíže, které se vyskytují při určení mateřství a otcovství a které v různých právních řádech vedou k nesourodým řešením. „Musíme se rozhodnout, zda chceme budovat společnost, ve které se děti budou vyrábět a prodávat jako výrobky, a jsme-li si vědomi dopadu na lidské a sociální vztahy těchto dětí“, uzavírají evropští biskupové.

“Doufáme, že diskuse o tomto jevu bude pokračovat a že politici dostojí své zodpovědnosti při hledání právního řešení této otázky, a to v souladu s katolickou tradicí a morálními principy, které jako katolíci máme jednoznačně hájit.“

Uvedl na okraj dnešní konference o pronájmu dělohy generální sekretář Komise biskupských konferencí Evropské unie.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.