Schváleny statuty ekonomických úřadů Svatého stolce

3.3.2015 

Dnes byla na webových stránkách Svatého stolce publikovány statuty Ekonomického sekretariátu, Ekonomické rady a Úřadu generálního revizora. Všechny tři dokumenty papež schválil „ad experimentum“ již 22. února t.r., tedy před odjezdem na duchovní obnovu, a vstoupila v platnost 1. března. Tento krok lze označit za konečnou fázi reformy správy financí a majetku Vatikánu.

Ekonomický sekretariát, který je jakýmsi rozšířením dřívější Správy majetku apoštolského stolce a jehož prefektem je australský kardinál George Pell, je ve statutech definován jako „úřad římské kurie, v jehož kompetenci je administrativní a finanční kontrola a dozor nad všemi úřady římské kurie, nad institucemi, které jsou napojeny na Svatý stolec anebo k němu mají nějaký vztah, jakož i nad Governatorátem městského státu Vatikán.“ Statuty dále stanovují, že „tento úřad jedná ve spolupráci se státním sekretariátem, který má výlučnou kompetenci na vztahy se státy a s dalšími subjekty mezinárodního práva“. Dále je stanoveno, že „Ekonomický sekretariát bude při projednávání otázek týkajících se institucí a jejich správy dbát na jejich náležitou autonomii a kompetence každé z nich.“

Statuty Ekonomické rady, která je složena z osmi kardinálů či biskupů a sedmi znalců z řad laiků, kladou do její kompetence dozor nad strukturami, administrativními a finančními aktivitami všech úřadů římské kurie a Governatorátu městského státu Vatikán. Tato rada bude také ověřovat souhrnný rozpočet a vyúčtování, jež budou podléhat papežovu schválení.

Římský biskup dále schválil statuty Úřadu generálního revizora, kterému budou pomáhat dva další revizoři. Celkem tedy budou tři, aby byla zaručena jejich autonomie, vzájemná kontrola a větší nezávislost na eventuálním nátlaku zvnějšku. Revizoři budou kontrolovat veškeré účetnictví a administraci všech úřadů římské kurie.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.