Papež k atentátům v Pákistánu

15.3.2015 

Na Svatopetrské náměstí přišlo asi 50 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu. V samotném úvodu papež řekl:

Dnešní evangelium nám opět podává slova, která Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“ (Jan 3,16). Nasloucháme těmto slovům, obracíme pohled svého srdce k Ukřižovanému Ježíši a ve svém nitru vnímáme, že nás Bůh miluje, má nás doopravdy a velmi mnoho rád! Toto nejjednodušší vyjádření shrnuje celé evangelium, veškerou víru a celou teologii: Bůh nás miluje nezištnou a bezmeznou láskou.
Tak nás miluje Bůh a tuto lásku dokazuje především ve
stvoření, jak praví liturgie ve čtvrté eucharistické modlitbě: „Všechno jsi stvořil a naplňuješ svým požehnáním, a všem dáváš své světlo a radost“. Na počátku světa je pouze svobodná a nezištná láska Otce. Svatý Irenej, světec prvních staletí napsal: „Bůh nestvořil Adama, protože člověka potřeboval, ale aby měl koho zahrnovat dobrodiním“ (Adversus haereses, IV, 14, 1). Tak je to, Boží láska je taková.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě papež zaměřil pozornost na aktuální dění ve světě.

Nejprve reagoval na atentáty ve čtvrti Youhanabad pákistánského města Lahore, kde dva sebevražední atentátníci napadli katolický kostel St. John a protestantský Christ Church, které jsou od sebe vzdáleny asi 500 metrů. K oběma útokům se přihlásila pákistánská teroristická skupina Jamaat-ul-Ahrar. V obou kostelech bylo v době výbuchů přibližně tisíc lidí. Nejméně čtrnáct lidí bylo usmrceno a 70 lidí zraněno. Ve zmíněné čtvrti žije přibližně 100 tisíc křesťanů. Město Lahore bylo vzhledem k jiným regionům až do dneška považováno za nejklidnější oblast Pákistánu. Papež František improvizovaně řekl:

Drazí bratři a sestry, s bolestí, s velkou bolestí jsem přijal zprávu o dnešních teroristických atentátech proti dvěma kostelům v pákistánském městě Lahore, které usmrtily a zranily mnoho lidí. Jsou to křesťanské kostely. Křesťané jsou pronásledováni. Naši bratři prolévají krev pouze proto, že jsou křesťané. Ujišťuji, že se modlím za oběti a jejich rodiny, a prosím Pána, vyprošuji u Pána, který je zdrojem veškerého dobra, dar pokoje a svornosti pro tuto zemi. Kéž toto pronásledování křesťanů, které se svět snaží ukrývat, ustane a nastane pokoj.

Potom papež obrátil pozornost k přírodní katastrofě na tichomořském ostrově Vanuatu:

Jsem nablízku také obyvatelům ostrova Vanuatu v Tichém oceánu, který zasáhl silný cyklón. Modlím se za zemřelé, zraněné a za ty, kdo ztratili střechu nad hlavou, a děkuji těm, kdo okamžitě přispěchali na pomoc.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.