V Homsu se brzy opět rozeznějí zvony

18.3.2015 

Katoličtí biskupové různých obřadů se v úterý setkali v syrském Homsu na pravidelném shromáždění, na kterém se každých šest měsíců zamýšlejí nad pastorační a charitativní činností jednotlivých diecézí a eparchií v zemi, která vstoupila do pátého roku války. Kromě řecko- melchitského patriarchy Řehoře III., syrsko-katolického patriarchy Ignáce Júsifa III. Júnana a 14 dalších katolických biskupů se plenárního zasedání účastní také apoštolský nuncius v Sýrii, arcibiskup Zenari. Papež František svou blízkost potvrdil vysláním sekretáře Kongregace pro východní církve, arcibiskupa Cyrila Vasiľa.

Jak pro agenturu Fides sdělil melchitský patriarcha, “syrská církev se navzdory bolesti a utrpení a díky podpoře bratrů z celého světa dokázala přímo postarat o více než 300 tisíc Syřanů. Uskutečnila krizové charitní projekty ve výši pěti milionů dolarů”. Předsedou syrské Charity byl opětovně zvolen chaldejský biskup a jezuita, mons. Antoine Audo.

Volba Homsu jako místa setkání není náhodná. Ačkoli Aleppo je již několik roku obléhanou metropolí, Homs utrpěl ještě větší škody. Poté, co ve městě válka utichla, jej katoličtí biskupové opakovaně navštěvují. “Chceme být nablízku místním lidem a doprovázet je v jejich touze po novém začátku”, vysvětluje patriarcha melchitské církve a pokračuje: “Do města se brzy vrátí zvony, které byly ve válce ukradeny. Rmoutí nás, když vidíme bolest svého lidu a odchod mnohých věřících, kteří už dále nemohou snášet strach. Na druhé straně nás naplňují hrdostí naši kněží, řeholníci a řeholnice, kteří všichni vytrvali na svém místě a spolu s lidem kráčeli ve víře v Ježíše Krista také v této natolik těžké době”, uzavírá patriarcha Řehoř III. pro agenturu Fides.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.