Skotský kardinál O’Brien se vzdal kardinálské hodnosti

20.3.2015 

Jak dnes prohlásil děkan kardinálského kolegia, Svatý otec přijal rezignaci kard. Keitha Michaela Patricka O’Briena, emeritního arcibiskupa skotské diecéze Saint Andrews-Edinburgh, který se vzdal práv a povinností, vyplývajících z kardinálské hodnosti a definovaných v kánonech 349, 353 a 356 Kodexu kanonického práva. Skotský kardinál k tomuto kroku dospěl po dlouhé modlitbě, čteme v tiskovém prohlášení. Svatý otec chce svým opatřením projevit pastorační starostlivost vůči všem věřícím skotské církve, které zároveň vyzývá, aby s důvěrou pokračovali v pouti obnovy a smíření, sdělil děkan kardinálského sboru.

V odpovědi na papežovo rozhodnutí kard. Keith O’Brien zopakoval svou omluvu, kterou katolické církvi a obyvatelům Skotska předložil již před dvěma lety (3.3.2013). Jak tehdy doznal, jeho sexuální chování kleslo pod úroveň, která by se v jeho případě očekávala. Skotský kardinál stráví zbytek života v ústraní a v modlitbě za svou bývalou arcidiecézi, Skotsko a lidi, proti kterým se provinil.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.