Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování

28.3.2015 

Italští biskupové volají po zásadní kulturní opozici vůči teorii genderu. Ve dnech, kdy italský senát razí cestu k redefinici manželství, je podle Italské biskupské konference zapotřebí apelovat na svědomí lidí, zajímat se o školní osnovy, šířit informace o genderové teorii, u které hrozí, že bude utvářet transhumánní jedince. Na tiskové konferenci, která se konala na okraj zasedání stálé rady italského episkopátu, vystoupil jeho sekretář, mons. Nunzio Galantino.

“Požadujeme více ochoty k řešení tak složitých problémů, jakými jsou teorie genderu a civilní svazky, aniž by se podléhalo ideologickému násilí a zjednodušování. Semplifikace při řešení těchto otázek vůbec nepomáhá – naopak, nakládáme tu s tématy, která budou mít vážný dopad, uboze a zoufale ideologickým způsobem.“

Biskupové nesouhlasí s návrhem zákona italské senátorky Moniky Cirinná, který de facto staví na roveň manželství a civilní svazky homosexuálních partnerů, kterým umožňuje adopci dětí.

“Je to opětovný pokus o zavedení totožnosti tam, kde se jedná o dvě zcela odlišné reality.“

Italská církev ustavila komisi, která se zabývá případy sexuálního zneužívání dětí některými duchovními. Je totéž možné říci také o jiných subjektech?, táže se biskup Galantino.

“Rád bych se kupříkladu dozvěděl, co dělají velké cestovní kanceláře, aby své klienty odradily od takzvané sexuální turistiky? Tedy takové zákazníky, které z Itálie dopravují do cílových zemí, aby si tam na ulici našli levné děti, dívky a mladíky.“

Sekretář Italské biskupské konference v závěru brífinku potvrdil, že papež František 21. května vystoupí se závěrečnou promluvou na jarním plenárním zasedání italského episkopátu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.