Papež František slavil liturgii Květné neděle

29.3.2015 

Dnes dopoledne sloužil papež František na Svatopetrském náměstí liturgii Květné neděle za účasti 70 tisíc lidí. Na začátek Svatého týdne připadá z rozhodnutí Jana Pavla II. Světový den mládeže, který se každoročně - letos již po třicáté - slaví v jednotlivých diecézích celého světa. Také v Římě to bylo patrné na složení účastníků bohoslužby, která začíná připomínkou Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Vrcholem tříhodinové liturgie Květné neděle bylo čtení pašijí, letos z Markova evangelia, přerušené dlouhým podmanivým ztišením desetitisíců přítomných věřících v místě, kde se konstatuje Ježíšova smrt. Papež František ve své krátké homilii mimo jiné řekl:

Cesta Boží je cestou pokory. Je to Ježíšova cesta, žádná jiná Jeho cesta neexistuje. A neexistuje pokora bez ponížení.
Boží Syn, který touto cestou prošel, přijal podobu služebníka (srov.
Flp 2,7). Pokora vlastně také znamená službu, znamená přenechání prostoru Bohu zřeknutím se sebe samých, „vyprázdnění“, jak praví doslova Písmo (Flp 2,7). Vyprázdnění sebe je největší ponížení.

Cestou, která je opakem té Kristovy, je zesvětštění. Zesvětštění nám nabízí cestu samolibosti, pýchy a úspěchu… Je to jiná cesta. Zlý ji nabízel také Ježíšovi během čtyřiceti dnů na poušti. Ježíš ji však bez váhání odmítnul. A spolu s Ním, jedině spolu s Jeho milostí a pomocí můžeme pokušení samolibosti a zesvětštění přemoci také, a to nejenom ve velkých pokušeních, ale v běžných životních okolnostech.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie je ZDE

To byla homilie papeže Františka z dnešní liturgie Květné neděle. V závěru bohoslužby, přibližně kolem poledne, před recitací mariánské modlitby Anděl Páně, oslovil Petrův nástupce znovu všechny přítomné a obrátil se zvláště k mladým lidem:

Drazí mladí, pokračujte jak v diecézích, tak putováním napříč kontinenty v cestě, která vás příští rok přivede do Krakova, do vlasti svatého Jana Pavla II., iniciátora Světových dnů mládeže. Téma tohoto velkého setkání zní: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7) a bude v plném souladu se Svatým rokem Milosrdenství. Nechejte se naplňovat Otcovou něhou a šiřte ji kolem sebe!

Obraťme se nyní modlitbou k naší Matce Marii, aby nám pomohla prožívat s vírou Svatý týden. I ona byla svědkem toho, jak Ježíš vchází do Jeruzaléma oslavován zástupy, ale její srdce stejně jako to Synovo bylo připraveno k oběti. Učme se od Ní, která je věrnou Pannou, následovat Pána i tehdy, vede-li Jeho cesta na kříž.

Její přímluvě svěřuji oběti leteckého neštěstí z minulého úterý, mezi nimiž byla také skupina německých studentů.

Petrův nástupce pak liturgii zakončil požehnáním, po kterém ještě všem popřál, aby Svatý týden prožili v rozjímání o tajemství Ježíše Krista.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.