Papežská biblická komise bude studovat otázky biblické antropologie

13.4.2015 

V Domě sv. Marty bylo dnes zahájeno plenární zasedání Papežské biblické komise, která je poradním organismem Kongregace pro nauku víry, jejíž prefekt je zároveň jeho předsedou. Kardinál Gerhard Ludwig Müller v úvodní promluvě přivítal dvanáct nových členů, z nichž pak zvláště tři ženy. Jsou to profesorky Nuria Calduch-Benages, Bruna Costacurta a Mary Healy. Poprvé od založení Papežské biblické komise před více než sto lety – zdůraznil německý kardinál – se budou na její práci podílet přímo také ženy.

Tématem čtyřdenního zasedání bude studium „nového a delikátního problému týkajícího se některých aspektů biblické antropologie. Jde o argument – řekl kardinál Müller – který se týká nejenom víry a identity věřících, ale člověka jako takového, který je dnešní mentalitou pokoušen odmítat každý mravní zákon ve jménu falešných koncepcí svobody a pravdy. Domnělý konflikt mezi svobodou a zákonem je dnes znovu líčen obzvlášť silně ve vztahu k přirozenému zákonu. Stoupenci této laické morálky tvrdí - řekl dále kardinál - že člověk jako racionální bytost nejenom může, ale dokonce musí svobodně rozhodovat o hodnotě svého vlastního jednání. Písmo svaté, Tradice a církevní magisterium nám však praví, že povolání a plná realizace lidství neznamenají odmítnutí Božího zákona, nýbrž jeho poslušné přijetí. A právě v tomto odpovědném přijetí nachází lidská svoboda svoji pravou dokonalost. Boží zákon – vysvětlil dále německý kardinál - totiž neoslabuje a tím méně pak neodstraňuje svobodu člověka, nýbrž naopak ji zaručuje a podporuje, poněvadž, jak připomíná Katechismus katolické církve, „svoboda dosahuje své dokonalosti, když je zaměřena na Boha, který je naší blažeností“ (KKC, 1731). Proto svoboda, aby byla opravdová, potřebuje poslušnost Božímu zákonu, který je její nejvznešenější realizací.“
Kardinál Müller pak popřál všem členům komise pod vedením jejího nového sekretáře prof. Pietra Bovatiho SJ plodnou práci a příjemný pobyt v Římě.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.