?Církev a sport? ? evangelizace prochází Aténami

9.8.2004 

U příležitosti blížících se Olympijských her v Aténách dal včera Svatý Otec, během polední modlitby Anděl Páně, která se konala v jeho letním sídle v Castel Gandolfu, požehnání delegacím, představitelům států, atletům a všem, jež se budou podílet na Olympiádě. Zároveň svěřil Svatý Otec Olympijské hry a svět sportu do mateřské ochrany nejsvětější Panny Marie. A právě o vztahu církve ke sportu bude náš dnešní komentář.

V dnešní době zaujímá sport velice významnou úlohu a to jak v osobních vztazích, tak v mezinárodním měřítku. Je kritickým bodem dnešní kultury a tudíž jednou z ?hranic nové evangelizace?. Díky tomu došlo ve Vatikánu k rozhodnutí, aby byla zřízena nová sekce, nazvaná Církev a Sport, spadající pod papežskou radu Laiků - vatikánský odbor pro koordinaci aktivit laických sdružení. Vatikánská tisková kancelář v jednom prohlášení sdělila, že sport v dnešním životě zaujímá místo, které se nemůže přehlížet. ?Blížící se Olympijské hry v Aténách a milióny lidí, kteří budou sledovat jejich průběh z každého koutu světa ? stojí v prohlášení ? jsou opět jasným důkazem, jak důležitý je sport v životě naší společnosti?.

?Tendence, jež oddálily čím dál více provozování různých disciplín od původních sportovních ideálů ? zdůrazňuje dále prohlášení ? nezbytně kladou potřebu, aby i v této oblasti byly znovu obnoveny základní hodnoty?. Sport představuje pro církev jeden z kritických bodů dnešní společnosti a jednu z výzev nové evangelizace?.

Proto tedy Jan Pavel II. nedávno rozhodl ?s úmyslem, aby byl zdůrazněn zájem Svatého stolce o svět sportu, zřízení nové sekce při papežské radě Laiků, nazvané Církev a Sport. Tato sekce by měla pro církev představovat opěrný bod pro národní a mezinárodní sportovní organizace, přimět místní církve k pastoraci ve sportovním prostředí a zároveň, podporovat spolupráci mezi organizacemi sportovních katolíků a kulturu sportu, kde by sport představoval způsob celkového růstu osob a posloužil by jako nástroj ve prospěch míru a bratrství mezi národy. Dále by měl poskytnout studium specifických témat týkajících se sportu, především z hlediska etického, a nakonec organizovat a podporovat iniciativy, schopné vyvolat svědectví křesťanského života mezi sportovci?.

Asi před týdnem, u příležitosti blížících se olympijských her v Aténách, prohlásil během jednoho rozhovoru mons. Nikolaos Foscolos, že církev, přestože představuje v Řecku menšinu, se snaží uvolnit kněze a vhodná místa k modlitbě pro katolické atlety a věřící, kteří přijdou jako turisté sledovat sportovní události.

V uplynulých dnech bylo vypuštěno v Římě 31 holubic, které letěly do albánského města Valona a pak do Atén. Holubice měly připevněny na nohách kožené taštičky, které obsahovaly mírové vzkazy Svatého Otce, apoštolského nuncia z Jeruzaléma mons. Sambiho, hlavního rabína Israele Yona Metzegera E Shloma Moshe Amara, Velkého Muftího z Jeruzaléma a Palestiny, Ikrima Sabriho a jeruzalémského patriarchy, Ireneje I. Tato iniciativa, nazvaná ?Let míru?, které dal podnět představitel římské provincie Enrico Gasbarra, měla přispět k uvolnění mezinárodního napětí, k dialogu mezi hlavními monoteistickými náboženstvími a k prostředí vzájemné úcty a tolerance mezi národy. Vzkazy převzaly tři atleti různých náboženství, jež doběhli do Atén z Říma.

Připravila Marta Kratochvílová

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.