Setkání vietnamských katolíků

10.8.2004 

60 000 vietnamských katolíků z celých Spojených Států se během posledního víkendu zůčastnilo setkání v Carthage, ve státě Missouri. V tomto městě, kde žije méně než 2% vietnamců, se jednou do roka vietnamština stavá dominujícím jazykem. Každoroční třídenní setkání se koná v místním opatství a je jednou z nejpopulárnějších událostí vietnamské komunity Spojených Států. Věřící všech věkových skupin i s rodinami přijíždějí, aby se zůčastnili bohoslužeb, procesí a nočních adorací.

?Víra vietnamských katolíků je velice silná. Toto setkání dává možnost opustit na čas luxus a trávit čas v kempu v náboženské atmosféře?, uvádí Nguen, která přijela s celou rodinou. ?Starší lidé přijíždějí hlavně z náboženských důvodů. Mládež zase, aby se setkala s přáteli a aby se účastnila charitativních aktivit církve?, říká 21 letý John Vu, který se skupinou mladých farníků prodává vietnamské výrobky.

Rodina a víra jsou centrem a tématem setkání vietnamských emigrantů. První setkání se konalo před 27 lety, po pádu Sajgonu a účastnilo se ho 200 osob. Tento rok jich bylo 300 krát více.

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.