Ekumenická delegace žen navštívila skupiny Sudánských žen v okolí Chartůmu

10.8.2004 

?Mír přichází. Budeme se moci vrátit domů.? To jsou slova, kterými vyjadřují svou naději Sudánské ženy žijící v uprchlických táborech a církevních komunitách v Chartůmu a Medaně. Je to naděje, která drží církev a obyvatele Sudánu při životě, když netrpělivě očekávají vytoužený mír.

Ekumenická 15 člená delegace žen, složená z žen z Afriky, Evropy a Spojených Států navštívila kostely, komunitní centra a skupiny Sudánských žen v okolí Chartůmu v první polovině července. Tuto delegaci zorganizovala Světová rada církví společně s Africkou Konferencí církví za účelem zmapování situace ve které se nachází křesťanské ženy v Sudánu.

Ženy se kterými se delegace setkala pochazí převážně z jihu země, kde již 21 let zuří válka. Jsou to právě ženy, které dnes hrají nejdůležitější roli v životě obyvatel Sudánu. Jejich manželé byli buďto zabiti ve válce, nebo jsou stále na válečných liniích, takže jsou to ženy které živí rodiny, vychovávájí děti a dělají závažná rodinna rozhodnutí. Dlouhodobý válečný konflikt zanechal hluboké rány v duši tohoto národa. Ženy s kterými se delegace setkala, velice nerady mluvily o násilí, které na nich bylo spácháno.

Stále trvající boje v Darfůru znovu ukazují, že znásilňování žen je stále užíváno jako systematická, záměrná válečná zbraň. Sexuální násilí je úžíváno za účelem zlomit ducha lidí i jako prostředek etnických čistek.

Mnoho žen bylo násilně vyhnáno ze svých domovů, jak říká jedna Sudánská žena,"pracovala jsem na poli. Když jsem se vrátila, celá vesnice byla spálena a moje rodina byla pryč.

Boj s proti AIDS je taktéž jeden z hlavních problémů. ?AIDS je zde rozšířen a my se ho bojíme více než války, která nás vyhnala z našich domovů na jihu,? řekla žena která žije v uprchlickém táboře v Medaně.

V jednom z táborů ženy z různých kmenů a náboženských skupin zkoušejí žít jako komunita a organizují svůj denni život společně. Většina z nich jsou vdovy a svobodné matky. Této skupině se podařilo koupit kus země, na kterém si zařídily obchod, kde prodávají věci denní potřeby. Je zde možné koupit cokoliv, od šálků na čaj až po televize. Výtěžek slouží celé komunitě.

I přes obrovské utrpení Sudánských žen, delegace opouštěla tuto zemi s velkou nadějí do budoucna. Sudánské ženy, skrze hlubokou spiritualitu vyjádřenou v jejich modlitbách, písních a tancích, demonstrovaly svou víru, která je životodárnou silou v jejich těžkém boji o přežití. Jak informovala delegace žen Světové rady církví, i přesto že stát se snaží arabizovat zemi, místní církve stojí pevně ve víře rozhodnuty vytrvat v křesťanské identitě a sloužit svým věřícím.

Válečný konflikt v Sudánu je považován za nejdelší občanskou válku v Africe. S přestávkou v 70 letech, Sudán je rozdělen válkou již od získání nezávislosti v r. 1956. Nynější konflikt se rozhořel před 11 lety poté, když se Sudánská vláda pokoušela zavést v zemi Islámské právo Šarija. Jih země se vzbouřil jelikož je obydlen africkými křesťany a příslušníky tradičních náboženství. Občanská válka zanechala v Sudánu 2 miliony mrtvých a více jak 4 mil musely opustit své domovy.

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.