Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství

5.5.2015 

„Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství, které je plodem vlastní zkušenosti nekonečného Otcova milosrdenství a jeho moci“ (Evangelii gaudium) – tato slova z programové exhortace současného pontifikátu uvodila dnešní brífink, který v Tiskovém středisku Svatého stolce přiblížil Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem. Jeho rámcovými daty budou 8. prosinec 2015 – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, a 20. listopad 2016 – slavnost Ježíše Krista Krále.

Arcibiskup Salvatore Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, ihned vymezil, že Rok milosrdenství není a nechce být velkým jubileem roku 2000.

“Nemá smysl je srovnávat, protože každý Svatý rok s sebou nese svou zvláštnost a vlastní cíle. Papež si přeje, aby nadcházející jubileum prožívaly jak římská, tak místní církve. (…) Poprvé v dějinách jubilejních roků bude možné otevřít Svatou bránu – Bránu milosrdenství – také v jednotlivých diecézích, zejména v katedrálách, zvláště významných kostelech nebo důležitém poutním místě.“

Příští jubileum bude tematické s cílem církev navrátit jejímu prvotnímu poslání – tedy být znamením milosrdenství a dosvědčovat je. Toto poslání výmluvně ztělesní tzv. Misionáři milosrdenství, trpěliví a chápaví kněží, které papež vyšle do diecézí na Popeleční středu. Mons. Fisichella popsal rovněž logo a motto jubilejního roku. Motto Milosrdní jako Otec vybral papež František z Lukášova evangelia „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Logo je dílem jezuity o. Marka Ivana Rupnika.

“Je to obraz oblíbený v prvotní církvi, protože vyjevuje Kristovu lásku, která ve Vykoupení naplňuje mystérium svého Vtělení. Obraz Syna, který nese na ramenou ztraceného člověka. Dobrý pastýř se dotýká lidského těla natolik hluboce a láskyplně, že mění jeho život.“

Svatý rok má být poutí, a proto bude první – lednová (19.-21.1.2016) – zastávka v jeho bohatém kalendáři patřit právě poutním organizátorům, kteří mají vykročit za hranice běžné turistiky. V dubnu (3.4.2016) příštího roku se do Říma sjedou zástupci spirituality milosrdenství, tedy řeholní instituty, asociace a hnutí, jejichž charismatem je milosrdná láska. V květnu (29.5.) a červnu (3.6.) budou své jubileum slavit jáhni a kněží. Na září (25.9.) připadne jubileum katechetů a katechetek. Zvláštní setkání jsou vyhrazena také nemocným a zdravotně postiženým poutníkům (12.6.) a dospívající mládeži (24.4.). Výjimečnou událostí se stane listopadové jubileum vězňů (6.11.).

“Papež si přeje, aby jubilejní rok prožívali také vězni a aby jej někteří s ním slavili v bazilice sv. Petra. Nevím, jestli to bude uskutečnitelné, zatím zjišťujeme možnosti, jak věc zrealizovat. Myslím, že jubileum vězňů s papežem by mohlo hodně lidí povzbudit, že by se k nim mohlo přiblížit slovo naděje.“

Jubilejní rok ovšem není pouhým výčtem akcí, zdůraznil arcibiskup Fisichella. Jeho druhou perspektivou bude několik symbolických kroků papeže Františka směrem k existenciálním periferiím, tedy k lidem na okraji společnosti, chudým a trpícím. Předpokládá se také konkrétní materiální gesto vůči některé z těchto kategorií, které později zůstane jako památka na jubileum. Nic bližšího v této souvislosti zatím hlavní organizátor jubilea nesdělil, nicméně již vyzval ke spoluúčasti také místní církve.

“Tyto chvíle, které papež stráví na sociálním okraji, budou mít symbolickou hodnotu. Žádáme ale biskupy a kněze, aby ve společenství s papežem uskutečnili totéž ve svých diecézích. Každý člověk tak pocítí konkrétní znamení církevní blízkosti a milosrdenství.“

Papežská rada pro novou evangelizaci nezapomněla ani na poutníky, kteří navštíví Řím individuálně bez poutní organizace. Budou jim vyhrazeny některé kostely v historickém jádru města, kde se budou moci duchovně připravit na průchod Svatou branou. Mons. Fisichella v závěru brífinku reagoval na dotazy novinářů a vysvětlil, odkdy se papež zabýval myšlenkou vyhlásit jubilejní rok.

“Při jedné soukromé audienci jsme s papežem mluvili o různých věcech, které se týkají nové evangelizace. Papež mi tehdy – bylo to 29. srpna – řekl: Jak by se mi líbilo jubileum milosrdenství! Z této myšlenky, která byla podle mého soudu skutečným vnuknutím Ducha, všechno vzniklo…“

Otázkám zajištění bezpečnosti při jubilejních oslavách bude věnována zvláštní tisková konference. Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci nicméně soudí:

“Co se týče bezpečnosti, mohu již uvést, že příští týden se poprvé setkají představitelé státu Vatikán se zástupci Italské republiky. My však máme ještě větší jistotu, která pochází shora a která určitě podpoří všechny zodpovědné za naši bezpečnost a veškeré naše úsilí.“

Uvedl na dnešním brífinku mons. Fisichella.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.