Papež: Nepěstovat sport na úkor víry

7.5.2015 

Petrův nástupce dnes v aule Pavla VI. přivítal více než sedm tisíc členů a příznivců Sportovního svazu kraje Latium, který slaví 115 let od svého založení. Jak papež připomenul, v době vzniku této sportovní asociace byl sport výsadou majetných lidí, zatímco cílem nového svazu bylo šířit sportovní činnost do všech sociálních kategorií.

“Vaše morální a sportovní dědictví symbolicky vyjadřuje Sallustiovo latinské motto: “Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur”. Bylo by zajímavé požádat o překlad někoho z přítomných mladých lidí…Ale možná je lepší to nedělat, i když ve skutečnosti překlad není složitý. Motto říká: Svornost přivádí malé věci k velkému rozmachu, nesvornost i ty největší k jistému pádu. A to je krásně řečeno.“

Krajský sportovní svaz italského hlavního města od počátku zdůrazňoval rovnocennost a důstojnost všech sportovních disciplín, pokračoval papež František.

“V Itálii, stejně jako mé vlasti – Argentině – hrozí, že převáží diskuse o fotbalu a jiné sporty se budou zanedbávat, přestože má každá sportovní disciplína svou vlastní hodnotu. A to nejenom fyzickou a sociální, nýbrž také morální, protože lidem – zejména dětem a mládeži – dává možnost, aby se zdokonalovali ve vyrovnanosti, sebeovládání, obětavosti a loajálnosti vůči druhým. Tuto poslední vlastnost – oddanost a věrnost vůči druhých, bych rád zdůraznil, protože tak trochu všude kolem nás naopak narůstá zrada. Když se mi někdo nehodí, tak se ho zbavím. Ve sportu však loajálnost roste.“

Bible nás učí, že lidská bytost je jednotou duše a těla, upozornil dále papež a vyzval své hosty, aby společně se sportovní činností rozvíjeli také duchovní a náboženský rozměr.

“Někdy se stává, že dospívající mládež kvůli tréninku nebo závodům nejde na mši nebo na katechismus… To však není dobré znamení! Značí to, že se vytratil hodnotový žebříček. Rovněž tak nelze zanedbávat studium, přátelství, službu chudým. Kvůli sportu nelze zanedbat vše ostatní. Nikoliv, dělejte vše společně…“

Díky Bohu dosud existují muži a ženy, kteří při vrcholovém sportu nepřestali s životem víry a službou svým bližním, zakončil římský biskup svou dnešní promluvu ke sportovcům své diecéze.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.