Don Benzi: Prostitutkou se žádná žena nerodí, ale někdo ji z ní dělá

9.5.2015 

Primátor Říma a nyní také někteří poslanci italského parlamentu prosazují legalizaci prostituce. Leader parlamentní strany Liga severu, Matteo Salvini, oznámil, že bude po celé Itálii sbírat podpisy k vyhlášení referenda o zrušení tzv. Merlinova zákona z roku 1955, kterým byly zrušeny tzv. „veřejné domy čili nevěstince“ a kuplířství se stalo trestným činem. Tato snaha souvisí s návrhy zákona, předložené parlamentu, které by měly, jak se nepřesně říká, „regulovat“ prostituci. Komunita papeže Jana XXIII., která se kromě jiných sociálně marginalizovaných skupin věnuje také ženám, které upadly do osidel nucené či dobrovolné prostituce, komentuje tyto italské iniciativy pro Vatikánský rozhlas ústy svého předsedy don Alda Buonaiuta:

Vnímáme velice bolestně snahy o to, aby se stát stal velkým pasákem zotročených žen. Náš zakladatel don Oreste Benzi říkával, že žádná žena se nerodí jako prostitutka, ale vždycky ji z ní někdo udělá. Ptám se proto, jak je možné, postavit se na stranu toho, kdo činí z člověka, lidského těla předmět obchodu? Nebudeme k tomu mlčet, protože takovouto nespravedlnost nelze tolerovat. Požadujeme od svých poslanců, kteří nejsou schopni dohodnout téměř nic, ale jakoby mimochodem došli k transverzální shodě ve věci otevření bordelů, aby mysleli na svoje dcery: Vy byste snad schválili, aby vaše dcera prostituovala na ulici nebo ve veřejném domě? Co byste jí odpověděli, kdyby vám jednoho dne řekla: »Mami, tati, konečně jsem našla práci, budu prostitutkou«? Je hanebné jen pomyslet na to, že státní kasa se bude podílet na prodeji těl lidských bytostí.

Říká don Buonaiuto, předseda Komunity papeže Jana XXIII. věnující se chudým, narkomanům a dalším lidem z okraje společnosti.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.