Výroční zpráva Finačního dozorčího úřadu Svatého stolce

30.5.2015 

Finanční dozorčí úřad Svatého stolce a městského státu Vatikán představil včera zprávu o činnosti za loňský rok. Již třetí výroční zprávu tohoto kontrolního úřadu představil jeho prezident René Brülhart(foto) a ředitel Tommaso di Ruzza ve vatikánském tiskovém středisku. Uvádí se v ní, že počet podezřelých finančních operací výrazně poklesl. V roce 2014 jich bylo 147, což je o 55 případů méně než v roce 2013.

Potenciální přečiny prezentované našemu úřadu se z velké většiny týkají pokusů o podvod nebo daňový únik,

říká ředitel úřadu Tommaso de Ruzza a dodává, že „ve vatikánské bance nebyly zaznamenány žádné strukturální mezery či nějaká zásadní nedopatření.“ Prezident Finančního dozorčího úřadu René Brülhart informoval o posílení mezinárodní spolupráce, která se loňský rok rozrostla o dalších 13 států, s jejichž kontrolními finančními úřady byly podepsány dvojstranné dohody. Jsou to např. Velká Británie, USA, Francie, Německo a Austrálie. Brzká formalizace této spolupráce se očekává také ve vztazích s Italskou národní bankou, dodal prezident vatikánského Finančního dozorčího úřadu – AIF.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.